Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r) pitää viharikollisuuden kasvua vakavana uhkana yhteiskuntarauhan säilymiselle.

Ministeri nosti asian esiin puheessaan suurlähettiläspäivillä.

”Valitettavasti yhteiskunnallisen keskustelun polarisoituminen ja vihapuheen ja viharikollisuuden kasvu meillä ja maailmalla ovat vakavia uhkia yhteiskuntarauhan säilymiselle. Järjestelmällinen häirintä, uhkailu ja maalittaminen uhkaavat sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä”, Blomqvist totesi puheessaan maanantaina.

Ministerin mukaan diplomaateilla on tärkeä osuus työssä, johon hallitus aikoo ryhtyä.

”Kuten hallitusohjelmassakin on katsottu, tarvitaan poikkihallinnollisia toimenpiteitä, joilla puututaan nykyistä vahvemmin tähän. Lisäksi hallitus tulee edistämään syrjintä- ja viharikosten systemaattista seurantaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Teilläkin, Suomen edustajilla maailmalla, on todella tärkeä osuus tässä työssä.”

Ministerin mukaan hallitusohjelmassa linjataan myös esimerkiksi tasa-arvolain uudistamisesta palkka-avoimuuden ja varhaiskasvatuksen osalta. Hallituskaudella laadittavia ohjelmia ovat muun muassa hallituksen tasa-arvo-ohjelma, samapalkkaohjelma ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma.

Hallitusohjelman mukaan esimerkiksi perusteettomiin naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin puututaan nykyistä tiukemmin sekä lisätään tasa-arvolakiin henkilöstön, henkilöstöedustajien ja yksittäisen työntekijöiden oikeuksia ja tosiasiallisia mahdollisuuksia lisätä palkkatietoutta ja puuttua tehokkaammin palkkasyrjintään.

Hallitusohjelman mukaan sukupuolivaikutusten arvioinnin tulee sisältyä kaikkien ministeriöiden alaisten hallinnon toimintoihin.

”Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen eli tuttavallisemmin ”suvaus” on entistä suuremmassa roolissa erityisesti talousarvioprosessissa. Myös keskeisimpiin suuriin uudistuksiin on sisällytettävä sukupuolinäkökulma”, ministeri sanoi puheessaan.

Tasa-arvo on Blomqvistin mukaan keskeisessä roolissa myös Suomen kansainvälisessä toiminnassa.

”Suomi haluaa, että uusi komissio laatii tasa-arvostrategian ja että EU:n talousarviossa ja johtotehtävissä otetaan huomioon tasa-arvo. Naisten ja tyttöjen oikeudet ovat edelleenkin kehitysyhteistyön keskiössä.”