Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk) mielestä Suomen on äänestettävä EU:n ehdottamia kestävän rahoituksen ilmastokriteereitä vastaan EU-neuvostossa joulukuussa.