Opetusministeri Jussi Saramo (vas) linjaa, että Sanna Marinin (sd) hallituksella on keväällä näytön paikka palkkatasa-arvon suhteen. Saramo linjaa asiasta vasemmistoliiton verkkosivujen kirjoituksessaan.

Elinkeinoelämän keskusliitto jätti kolmikantaisen palkka-avoimuustyöryhmän vuoden lopulla.

”On selvää, että työn palkkatasa-arvon edistämiseksi on jatkuttava myös ilman EK:n osallistumista. Palkka-avoimuuden lisäämistä lainsäädännön keinoin on hallitusohjelmassa selvä kirjaus ja edellytämme, että asia edistyy tämän hallituskauden aikana”, Saramo sanoo.

Saramo haastaa EK:n esittämään omat konkreettiset keinonsa palkkatasa-arvon lisäämiseksi.

”Vetäytymällä yhteistyöstä EK nakertaa omaa vaikutusvaltaansa. Järjestön vuonna 2019 esittämä kanta, jonka mukaan palkkatasa-arvoa koskevat “säännökset ovat kunnossa, eikä niihin tarvita muutoksia” on hyvin erikoinen. Työnantajapuolella olisi nyt hyvä paikka julkistaa uskottavat omat toimensa palkkatasa-arvon parantamiseksi yksipuolisen jarruttamisen sijaan”, Saramo esittää.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS saa ministeriltä kipakan palautteen.

”Eräänlainen pohjakosketus oikeudenmukaisessa työnantajapolitiikassa koettiin, kun HUS vaati voimaan valmiuslakeja varmistaakseen työvoiman riittävyyden joulupyhiksi ilman, että oltiin ensin pyritty sopimaan korona-ajan erityiskorvauksista. On selvää, että ihmisten perusoikeuksiin puuttuvia poikkeuslakeja ei tule ottaa käyttöön ennen kuin normaalit työnantajapuolen keinot on otettu käyttöön. Näin on luonnollisesti oltava niin nais- kuin miesvaltaisillakin aloilla”, Saramo sanoo.

"Palkkatasa-arvon näkökulmasta viime viikkojen keskustelu hoitajien koronalisistä on ollut valitettavaa seurattavaa. Miesvaltaisilla aloilla erilaiset haittalisät ovat onneksi yleensä arkipäivää, kun taas naisvaltaisilla kunta-aloilla vastaavia lisiä nähdään harvemmin”, Saramo kirjoittaa.

”Hoitajien ja HUSin välisten kariutuneiden neuvotteluiden jälkeen HUS ilmoitti pienistä korotuksista vuorokohtaisiin ylimääräisiä vuoroja koskeviin korvauksiin, sekä vuosiloman siirtoa koskevasta kertakorvauksesta. Tehyn mukaan korotukset jäivät kuitenkin varsin pieniksi”, ministeri jatkaa.

Saramon mielestä palkkatasa-arvo on läpi 2000-luvun lisääntynyt vaivalloisin askelin ja nykyisellä hallituspohjalla on saatava aikaan merkittäviä edistysaskelia.

LUE MYÖS: