Osa yksinhuoltajaisistä sekä miespareista on jäämässä ilman oikeutta isyysrahaan ja perhevapaisiin. Sosiaali- ja terveysministeriön lakiluonnoksessa tähän epäkohdaksi koettuun asiaan ei ole puututtu poliittisen ohjauksen seurauksena. Näin vahvistaa Uudelle Suomelle johtaja Liisa Siika-aho sosiaali- ja terveysministeriöstä.