Osa yksinhuoltajaisistä sekä miespareista on jäämässä ilman oikeutta isyysrahaan ja perhevapaisiin. Sosiaali- ja terveysministeriön lakiluonnoksessa tähän epäkohdaksi koettuun asiaan ei ole puututtu poliittisen ohjauksen seurauksena. Näin vahvistaa Uudelle Suomelle johtaja Liisa Siika-aho sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lakiluonnoksessa todetaan, että uuden avioliittolain tultua voimaan isyysrahaoikeus tulee sellaisille miespareille, jotka adoptoivat lapsen.

Siika-aho vahvistaa Uudelle Suomelle Sateenkaariperheet ry:n näkemyksen, että ilman oikeutta ovat jäämässä sellaiset miesparit, joissa toinen miehistä on lapsen biologinen isä, joka ei ole asunut yhdessä lapsen biologisen äidin kanssa. Samalla tavalla oikeutta perhevapaaseen ei tulisi yksinhuoltajaisälle, joka ei ole asunut yhdessä lapsen äidin kanssa.

Siika-aho kertoo, että tätä epäkohtaa oltiin jo korjaamassa ministeriön Monimuotoiset perheet -työryhmän mietinnön kehotuksesta.

– Valmistelimme pykälät sitä varten, mutta sitten poliittinen mandaatti ei riittänyt, Siika-aho sanoo.

Siika-aho toteaa, että isien epäkohdan korjaamisella ei olisi ollut merkittäviä kustannusvaikutuksia, joten se olisi taloudellisessa mielessä ollut uudistusten helpoimmasta päästä.

Sosiaali- ja terveysministerinä toimi perussuomalaisten Hanna Mäntylä vielä siinä vaiheessa, kun Monimuotoiset perheet -raportti valmistui. Nykyään ministerinä toimii saman puolueen Pirkko Mattila.

Sosiaali- ja terveysministeriön lakiluonnos liittyy sosiaaliturvalain muutoksiin, joita ensi vuonna voimaan tuleva sukupuolineutraali avioliittolaki edellyttää. Lakiesityksessä ehdotetaan muutoksia sairausvakuutuslain vanhempainpäivärahasäännöksiin.