Sote-uudistuksen keskeisen lainsäädännön ”tulee olla eduskunnassa jo tämän vuoden loppuun mennessä”, kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) tiedotustilaisuudessaan perjantaina.

Hän totesi, että vaikka hallituskausi on vasta alussa, sotella on jo kiire. Tämän osoittavat muun muassa edellisen hallituskauden opit prosessin venymisestä ja tieto siitä, että perustuslain asettama raami uudistuksen läpiviennille on hyvin tiukka, Kiuru kertoi.

Kiuru kertoi, että eduskunnassa on vietävä läpi ”sata kuntalakia” ennen kuin sote ”rakenteellisesti starttaa maakunnissa” eli alkaa käytännön tasolla. Ennen kuin nämä substanssilait voidaan toteuttaa, täytyy varsinaisen sote-rakenneuudistuksen lainsäädännön olla valmis.

”Sen takia jo nyt Kiuru täällä koko kansankuntaa hoputtaa”, ministeri totesi.

Kiurun mukaan valitettava totuus Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmästä on se, että perusterveydenhuollosta puuttuu ”palvelulinjoja”, minkä vuoksi ihmiset eivät pääse hoitoon ajallaan vaan ajautuvat lopulta erikoissairaanhoidon piiriin.

”Tässä on system error, jota me yritämme korjata.”

190 miljoonaa sote-kehitykseen, kuntien valtionavustushaku alkaa

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti samalla, että ministeriön valtionavustushaut avautuvat maanantaina 20. tammikuuta. Kahdesta sote-uudistukseen liittyvästä valtionavustushausta voi hakea rahoitusta palvelujen toiminnalliseen kehittämiseen ja sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukeviin hankkeisiin.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta jaetaan vuonna 2020 alueille 70 miljoonaa euroa. Haussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia.

”Eri puolilla Suomea asuvien palvelujen erot ovat suuret, ja haluamme ottaa huomioon alueelliset erityispiirteet. Nämä avustukset on tarkoitettu palvelujen sisällölliseen kehittämiseen ja saatavuuden parantamiseen”, ministeri Kiuru sanoo.

120 miljoonan euron rakenneuudistusrahoitus puolestaan on tarkoitettu vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön ja yhteiseen valmisteluun. Valtionavustusta myönnetään etenkin sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen.

”Avustuksilla voidaan jatkaa niiden alueellisten ratkaisujen kehittämistä, jotka aloitettiin Sipilän hallituksen aikana”, ministeriö kertoo.

Rahoitusta voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät. Valtionavustusta myönnetään usean kunnan yhteisiin hankkeisiin.