Oppositiopuolueet perussuomalaiset ja kokoomus ampuivat perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd) hoitajamitoitusasialla eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

Hallitus julkaisi tänään lakiluonnoksen sitovasta 0,7:n henkilöstömitoituksesta vanhuspalveluissa. Kyse on alan toimijoista koostuvan työryhmän ehdotus, ei vielä lopullinen lakiesitys.

Kokoomus on hyökännyt sanavalinnan kimppuun. Luonnos puhuu henkilöstö-, ei hoitajamitoituksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan henkilöstömitoitukseen laskettaisiin mukaan välittömään asiakastyöhön osallistuva henkilöstö. Tällä pykälällä suljetaan pois henkilöstömitoituksen väärintäyttö eli sellaisen henkilökunnan laskeminen mitoitukseen, joka tekee välillistä tukipalvelutyötä. Esimerkiksi siivoustyöhön tulee palkata henkilöstö erikseen.

Luonnoksen mukaan henkilöstömitoitukseen laskettaisiin mukaan sairaan- ja terveydenhoitajat, geronomit, fysio- ja toimintaterapeutit, kuntoutuksen ohjaajat, lähi- ja perushoitajat, sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat, sosionomi AMK:t, kotiavustajat ja kodinhoitajat, hoiva-avustajat, hoitoapulaiset, viriketoiminnan ohjaajat ja muut vastaavat asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoon osallistuvat työntekijät sekä toimintayksiköiden vastuuhenkilöt, kuten osastonhoitajat ja yksiköiden johtajat.

Kokoomuksen Paula Risikko huomautti kysyneensä kesäkuussa, tuleeko hoitajamitoitus vai henkilöstömitoitus. Risikko sanoi Kiurun luvanneen tuolloin, että tulee hoitajamitoitus.

”Miksi puhuitte muunneltua totuutta?” kuului Risikon kysymys Kiurulle.

”Muunneltu totuus” on eduskunnassa käytetty kiertoilmaus valehtelulle. Toista edustajaa ei saa syyttää täysistunnossa valehtelijaksi.

”Meillä on monenlaisia termejä. Me puhumme sitovasta henkilöstömitoituksesta, joka kattaa sen, että työyhteisössä on monenlaisia ammattilaisia. Nimenomaan työryhmän esitys lähtee siitä että ne, jotka on laskettu nykyisen suosituksen mukaan hoivatyöhön osallistumaan, kelpaavat hoitotyöhön. Tämä on vasta työryhmän esitys”, Kiuru vastasi.

Perussuomalaisten Kaisa Juuso syytti Kiurua lupauksen pettämisestä. Kiuru sanoi ennen eduskuntavaaleja, että sitova hoitajamitoitus olisi muutaman tunnin työrupeama sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

”Viime keväänä nykyisten hallituspuolueiden edustajat lupasivat sitovaa hoitajamitoitusta heti. Tämänpäiväisen esityksen perusteella on päivän selvää, että tämä lupaus ei toteudu tällä hallituskaudella. Siirtymäaika on asetettu vaalikauden loppuun, huhtikuuhun 2023 asti. Vastuu hoitajamitoituksen toteutumisesta on käytännössä sysätty seuraavalle hallitukselle, eikä kunnille anneta rahoitusta ongelmien korjaamiseen. Arvoisa ministeri Kiuru, miksi hallitus ei korjaa hoitajamitoitusta tasolle 0,7 heti, kuten te itse vielä helmikuussa lupasitte? Miten on mahdollista, että tunnin hommaan kestääkin neljä vuotta? Tätäkö hallitus kutsuu vastuunkannoksi?” Juuso kysyi.

Kiuru vastasi Juusolle, että 0,7:n hoitajamitoitus tulee voimaan heti, mutta niille jotka eivät pysty sillä hetkellä tarjoamaan hoitajia hoitajapulan vuoksi, mitoituksen alittaminen on sallittua siirtymäaikana. Kuitenkin jokaisessa yksikössä tulee olla vähintään 0,5:n hoitajamitoitus.

”Nimenomaan hoitajamitoitus toteutuu heti. Nimenomaan heti säädetään laki”, Kiuru sanoi painokkaasti.

Kiuru sanoi useaan otteeseen haaveilleensa jo vuosien ajan mitoituksen toteutumisesta.