Elinkeinoministeri Katri Kulmunin (kesk) asettama keskustapainotteinen työryhmä alkaa selvittää elinkeinoministerin alaisuudessa toimivien organisaatioiden työpaikkojen sijoittamista ”monipaikkaisesti”. Kyse on noin 3700 työntekijästä, jotka toimivat elinkeinoministerin vastuulla olevissa organisaatioissa.

Työ- ja elinkeinoministeriö kutsui työryhmän johtajaksi Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määtän (kesk), jonka määrä on selvittää ”paikkariippumattoman ja monipaikkaisen työn lisäämistä, eli tapoja, joilla työskentely, asuminen ja toimiminen useammalla paikkakunnalla on mahdollista elinkeinoministerin vastuulla olevissa organisaatioissa”.

”Selvityshenkilön tehtävänä on arvioida, ovatko elinkeinoministerin alaisuudessa toimivien organisaatioiden nykyiset sijainti- ja toimipaikat parhaat mahdolliset ja onko niissä mahdollisuuksia lisätä etä- ja joustotyötä. Työhön kuuluu myös selvittää, mitä monipaikkaisuus edellyttäisi johtamiselta”, ministeriö toteaa tiedotteessa.

”Samalla selvitetään, voisiko näiden organisaatioiden läsnäoloa vahvistaa koko Suomessa.”

Keskustan puheenjohtajaksi pyrkivä torniolaisministeri Kulmuni on alueellistamispolitiikan puolestapuhuja. Selvitystyö tehdään elinkeinoministerin ohjauksessa, ja sitä tukee ohjausryhmä, jota johtavat keskustalainen valtiosihteeri Jari Partanen sekä Kuntaliiton varatoimitusjohtaja, samoin keskustalainen Timo Reina.

Ministeriön mukaan toimeksianto perustuu pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmaan, jossa ovat esillä alueellistaminen ja paikasta riippumaton työnteko.

Elinkeinoministeri Kulmuni sanoo Ylelle haluavansa selvittää, voisivatko elinkeinoministerin johtamat alueyksiköt auttaa yrityksiä työllistämään eri puolilla Suomea.

Oppositiopuolue kokoomuksesta muistutetaan, että tutkimukset eivät viittaa tähän.

”Alueellistaminen on ollut valtiovarojen hukkaa”, kirjoittaa kokoomuksen helsinkiläinen kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa.

Hän muistuttaa blogissaan eduskunnan tarkastusvaliokunnan kriittisestä suhtautumisesta alueellistamiseen. Valiokunnan raporttie n mukaan alueellistamistoimiin on liittynyt runsaasti puutteellisuuksia ja epäselvyyksiä ja niiden hyödyt ovat epävarmoja.

Myös valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on selvittänyt alueellistamisen seurauksia. VATT totesi vuoden 2013 tutkimuksessaan, että ”valtion työpaikkojen sijoittamisella pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ei havaita näkyviä vaikutuksia aluetalouteen”.

”Alueellistaminen ei näytä vaikuttavan yritysten määrään, yksityisiin työpaikkoihin, tuloihin tai asuntojen hintoihin”, VATT kertoi tiedotteessaan.

”Selvityksessä ei havaittu valtion työpaikkojen lisäävän yksityisiä työpaikkoja. Sen sijaan mahdollisuutta, että valtion työpaikat syrjäyttäisivät yksityisiä työpaikkoja, ei voitu sulkea pois.”

Sarkomaan mielestä TEM:n selvitys kertoo siitä, että ”keskustan puheenjohtajaehdokas elinkeinoministeri Katri Kulmuni kampanja kuumenee”.

”On tietenkin selvää, että eri puolella Suomea tarvitaan lisää työpaikkoja. Ratkaisu ei löydy valtion hallinnon työpaikkojen ripottelemisesta ympäri maata”, Sarkomaa kirjoittaa.

”Kehotan ministeri Kulmunia varovaisuuteen alueellistamisinnossa.”

Elinkeinoministerin alaan kuuluu tehtäviä työ- ja elinkeinoministeriöstä ja ELY-keskuksista sekä hallinnonalan organisaatioista Energiavirasto, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland ja Business Finland Oy, Geologian tutkimuskeskus sekä yhtiöistä Finnvera Oy, Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Näissä organisaatioissa työskentelee yhteensä noin 3700 henkeä.