Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) pahoittelee EU-tuomioistuimelta tullutta kantaa suden kannanhoidolliseen metsästykseen. Leppä kertoo Facebook-päivityksessään saaneensa jälleen yhteydenottoja tapauksista, joissa susi on syönyt metsästyskoiran.

”EU:n tuomioistuimen odotettua tiukempi päätös suden kannanhoidollisesta metsästyksestä oli iso takaisku”, Leppä kirjoittaa.

LUE MYÖS:

”Pidän suden kannanhoidollista metsästystä välttämättömänä osana susikannan hoitoa. Karhukanta pysyy Suomessa ihmisarkana säännöllisen metsästyksen ansiosta. Näin ehkäistään myös vahinkoja. Saman tarvitsemme sudelle”, Leppä linjaa.

Euroopan unionin tuomioistuin antoi lokakuussa suden kannanhoidollisesta metsästyksestä ennakkoratkaisun, jonka mukaan on suden kannanhoidollinen metsästys mahdollista, mutta odotettua tiukemmin ehdoin. Ratkaisussa edellytetään tieteelliseen näyttöön pohjautuvia perusteluita kannanhoidollisen metsästyksen hyödyistä susikannan suotuisan suojelutason turvaamisessa ja todistettavan osoituksen siitä, että muut keinot eivät ole olleet riittäviä, Metsästäjäliitto kertoi lokakuussa.

Metsästäjäliiton mukaan kannanhoidollisen metsästyksen toteutuminen Suomessa edellyttää riittävän elinvoimaista susikantaa maassamme, mikä nostaa luotettavan ja tarkan susikannan arvioinnin entistäkin tärkeämpään asemaan.

Keskustalainen eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari onkin jo vaatinut Suomenmaan mukaan toi­mia to­tuu­den­mu­kai­sen su­si­kan­ta­las­ken­nan suo­rit­ta­mi­sek­si vielä tänä talvena.

Ministeri Lepän mukaan Suomessa on tällä hetkellä kaksi mahdollista toimintalinjaa vahinkoa ja vaaraa aiheuttavien susien tapauksissa. Näistä toinen on poliisin poistoluvat ja toinen riistakeskuksen vahinkoperusteistet pyyntiluvat.

LUE MYÖS: