Keskusta yllätti torstaina vetämällä jo sovitut ravintoloiden kriisituet yllättäen pois hallituksen istunnosta ja vaatimalla niihin muutoksia, uutisoi Helsingin Sanomat ensimmäisenä iltapäivällä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoo nyt haluavansa, että eduskunta vielä arvioi ravintoloiden tukipaketin vertailuajankohtaa, jonka perusteella tukisumma määräytyy ravintolayrityksille. Lisäksi Lintilän mukaan eduskunnan on vielä pohdittava, miten ravintolatuki sovitetaan yhteen muiden yrityksille myönnettyjen tukien kanssa.

Lintilä haluaa liittää näistä seikoista lausuman hallituksen esitykseen ravintoloiden tukipaketista. Ravintoloiden tukipaketista annettava esitys oli tarkoitus käsitellä jo tänään torstaina valtioneuvoston yleisistunnossa, mutta ravintolatuki poistettiin ennen istunnon alkamista asialistalla. Asia on tarkoitus viedä loppuun huomenna perjantaina valtioneuvoston yleisistunnossa, Lintilä kertoo.

Työministeri Tuula Haataisen (sd) keskiviikkona esittelemässä ravintolatukipaketissa linjattiin, että koronarajoitusten vaikutuksia hyvitetään ravintolalle sen perusteella, kuinka paljon yrityksen myynti on laskenut huhtikuussa verrattuna tammi–helmikuun keskimääräiseen myyntiin.

Lintilän mukaan eduskunnan on arvioitava, ovatko ravintolatuen vertailukuukaudet oikeita ja onko tuen määräytymiselle muita vaihtoehtoja.

”Kaikki tietävät, että meillä on erittäin paljon ravintoloita, jotka ovat sesonkisidonnaisia”, Lintilä toteaa.

Hän ei ota itse kantaa, mikä vaihtoehtoinen vertailuajankohta voisi olla parempi.

Lintilän mukaan vertailuajankohdan muuttaminen voisi vaikuttaa yksittäisten yritysten tukisummaan. Kokonaistukipotin kannalta vaikutuksia on hänen mukaansa vaikea vielä sanoa.

Lintilän mukaan toinen avoin kysymys on ravintoloiden koronatuen ja muiden yrityksille myönnettyjen tukien yhteensovittaminen.

”Siinä on kysymyksiä auki. Ne olisi varmaan eduskunnassa syytä käydä läpi asiantuntijakuulemisten yhteydessä”, Lintilä sanoo.

”Jos yritykselle on myönnetty Business Finlandin tai ely-keskuksen tukia, mikä osuus vähennetään tästä tuesta ja mitkä ovat tässä perusteet?”

Ravintoloiden tukipaketin jääminen pois valtioneuvoston asialistalta oli yllätys, sillä työministeri Tuula Haatainen esitteli 123 miljoonan euron suuruisen tukipaketin jo keskiviikkona julkisuudessa.

Lintilän mukaan päätökseen lykkäämiseen huomiselle ei liity dramatiikkaa.

”Esitys tuli verrattain myöhään meille. Ei tässä ole kyse mistään dramaattisesta, vaan että saadaan oikeudenmukainen tästä mallista.”

Lintilän mukaan asioiden jättäminen eduskunnan harkintaan kuvaa hallitusten esitysten valmistelun vaatimaa nopeutta.

”Ehkä tämä tuo tietyllä tavalla esiin sitä, että emme ole pystyneet niin laajaa valmistelua tekemään – vaikka toisten mielestä tässä on kestänyt.”

Aiemmin illalla Lintilä myös tviittasi asiasta.