Toimitusministeristön ympäristöministeri, keskustan eduskuntavaaliehdokas Kimmo Tiilikainen perustelee Puheenvuoron blogissaan ministeriön päätöstä palauttaa Malmin lentoaseman rakennussuojelua koskeva päätös Uudenmaan ELY-keskukselle uudelleen käsiteltäväksi.

”Kyseessähän on valtakunnallisesti arvokas kulttuurikohde. Rakennussuojeluasiat on ratkaistava kokonaisharkinnan perusteella, jossa oikeudellisten seikkojen lisäksi painavat yleisen ja yksityisen edun kannalta merkittävät olosuhteet. Siksi perusteluissa on oltava tarkka. Ympäristöministeriö ei tehnyt päätöstä kentän suojelun puolesta tai vastaan. Se päätös kuuluu ELY-keskukselle. Mutta ministeriö valvoo, että päätökset ovat varmasti lain mukaisia”, Tiilikainen kommentoi.

Hän ihmettelee Helsingin Sanomien uutisointia asiasta: lehti kysyi perjantaina, onko kyseessä likainen vaalitemppu.

Tiilikainen linjaa, että elävää kulttuuria ja ympäristöarvoja ei pidä uhrata kasvun ja kiinteistöbisneksen alttarille.

”Rakennuspaikkojen ympäristövaikutukset on arvioitava. Hiilijalanjälki, sulfidisavi, Longinojan taimenpuro ja uhanalaiset lajit ovat merkittäviä kysymyksiä. Siksi ympäristön kannalta kestävät kaupungit on suunniteltava huolella. Esimerkiksi Malmin kentän voi tuhota vain kerran. Siksi lisäaika harkinnalle kannattaisi käyttää viisaasti.”

Hän kertoo, että Malmin ystävien tekemä valitus Uudenmaan ELYn päätöksestä tuli ministeriöön kesällä.

”Suojeluasioita on vireillä paljon, mutta koska Malmin kysymys on yhteiskunnallisesti merkittävä oli perusteltua priorisoida sitä. Asetin tavoitteeksi ratkaisun jo maaliskuussa ja siihen laadimme prosessiaikataulun, koska valituskäsittelyissä muotoseikat ovat tarkkaan säädellyt. Asian ratkaisu venyi kuitenkin huhtikuulle, koska Helsingin kaupungin lausunto ei tullut määräaikana, vaan jouduimme sitä pariin otteeseen patistelemaan”, Tiilikainen selvittää.

”Päätös on virkatyönä huolellisesti valmisteltu. Valmistelun lähtökohtana on ollut laki rakennusperinnön suojelemisesta sekä tietenkin kaikki muut valitusten käsittelyä koskevat lait. Kun päätös on valmis, ei hyvään hallintotapaan kuulu, että sen antamista vitkuteltaisiin”, hän jatkaa.Hän huomauttaa myös, ettei ministeriö arvioinut päätöksessään, onko Malmin kentän rakentamisessa järkeä.

”Omasta mielestäni Malmi pitäisi säilyttää lentokäytössä. Kulttuuri on mielestäni ihmisten ja yhteisöjen elävää toimintaa, ei toiminnastaan irrotettujen yksinäisten rakennusten jököttämistä keskellä muuhun käyttöön kaapattua ympäristöä”, Tiilikainen toteaa.

Keskustan eduskuntaryhmän pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Kaik­ko­nen sanoi perjantaina toivovansa rat­kai­sua, joka tur­vaa alu­een jat­kos­sa­kin len­to­käy­tös­sä.

”En ole mis­sään vai­hees­sa ym­mär­tä­nyt Hel­sin­gin kau­pun­gin lin­jaa ajaa Mal­mi alas. Olen täy­sin var­ma, et­tä sitä ka­dut­tai­siin myö­hem­min”, hän sanoi Suomenmaalle.

Kaik­ko­sen mie­les­tä ELY:n uu­den kä­sit­te­lyn li­säk­si oli­si­kin hyvä, et­tä Hel­sin­ki ot­tai­si asi­an uu­teen har­kin­taan.

Keskustan edus­kun­ta­ryh­mä on ot­ta­nut jo pari vuot­ta sit­ten kan­taa Mal­min len­to­ken­tän säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta.

Myös Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) on ottanut kantaa ministeriön päätökseen. Hänen mukaansa oikeuskansleri on ollut ”kovin tarkkana” siitä, että toimitusministerit tekevät vain välttämättömiä riidattomia päätöksiä.

Lue myös:

Perustuslakivaliokunta penseä kuohuttaneesta Lex Malmista: ”Paljon korjattavaa”

Vapaavuori Malmin lentokentästä: ”Asuntotuotanto kuuluu kaupungin perustehtäviin, ilmailu ei”