Oppositiopuolue kokoomus on saanut vastauksen kirjalliseen kysymykseen urheilutapahtumista.

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok) kysyi hallitukselta, voitaisiinko yhteen urheilutapahtumaan ottaa yli 500 henkilöä terveysnäkökulma huomioiden. Kiurun mukaan isoille stadioneille olisi tapauskohtaisella harkinnalla mahdollista ottaa enemmänkin kuin 500 henkilöä.

Kiuru kertoo nettisivuillaan saaneensa vastauksen tiede- ja kulttuuri ministeri Hanna Kososelta (kesk) tänään torstaina noin kello 9.30. Vastaus on päivätty eiliselle.

Vastaamisen määräaika umpeutui jo 2. kesäkuuta tiistaina.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) kertoikin Uudelle Suomelle keskiviikkona aikovansa huomauttaa hallitusta myöhästymisestä.

LUE LISÄÄ:

Edustaja Kiuru kysyi hallitukselta myös, tuleeko periaatepäätöksestä tarkemmat soveltamisohjeet.

Ministeri Kosonen vastaa Kiurulle, että sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt aluehallintovirastoille ohjauskirjeen rajoitusten toimeenpanosta 15. toukokuuta. Ohjauskirjeessä on ministerin mukaan korostettu, että yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden määritelmät perustuvat tartuntatautilain 58 §:ään ja lain tarkoitukseen, joka on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

”Toimeenpanon tueksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat laatineet yleiset ohjeet tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Virastoja on kehotettu harkitsemaan näiden ohjeiden asettamista yli 50 henkilön, mutta enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksien järjestämisen välttämättömäksi edellytykseksi”, Kosonen toteaa vastauksessaan.

”Ohjeiden yksityiskohtainen soveltaminen on aina järjestäjän vastuulla. Tilaisuuksien ja toiminnan järjestäjät voivat laatia omia tilanne-, toiminta- tai tapahtumakohtaisia tarkempia suosituksiaan, joissa on otettava huomioon aluehallintoviraston päätökset.”

Valtioneuvosto tarkastelee periaatepäätöksen yleisötilaisuuksia koskevia ohjeita sekä arvioi niiden tarkoituksenmukaisuutta ministerin mukaan lähiaikoina.

Kiuru tulkitsee, että ministerin vastauksessa olisi pieni mahdollisuus paikalliseen tapauskohtaiseen harkintaan.

”Huhujen mukaan tällaista olisi jo vireillä”, hän toteaa nettisivuillaan.

Kiuru huomauttaa, että hänen nähdäkseen ”lyhyt vastaus olisi voitu antaa jo yli kaksi viikkoa sitten”.

”Hyvä uutinen on, että toivoa tapauskohtaisen harkinnan lisäämisestä on vielä tälle kaudelle. Ministerin vastaus ei sulje sitä pois”, Kiuru toteaa Twitterissä.