Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen, jolla poronhoitoalueen ulkopuolista sudenkaatokiintiötä nostetaan viidellä sudella eli kaatokiintiö on nyt yhteensä 12 sutta.

Ministeriön mukaan kiintiön lisäyksellä pyritään vastaamaan ”ihmisten pihoilla toistuvasti vierailevien susien aiheuttamiin ongelmiin” sekä ”lisäämään suden hyväksyntää Suomessa”.

Ministeriön mukaan tarkoitus on tehdä valtakunnallinen arvio asutuksen läheisyydessä ja pihoilla vierailevien susien aiheuttamista ongelmista. Alueelliset riistaneuvostot toimittavat esityksensä valtakunnalliselle riistaneuvostolle, joka näiden esitysten pohjalta antaa suosituksen Suomen riistakeskukselle siitä, mihin lisäkiintiö tulisi kohdentaa. Lisäksi valtakunnallinen riistaneuvosto tekee esityksen ministeriölle siitä, millä muilla keinoilla susien aiheuttamia vahinkoja ja ongelmia voitaisiin vähentää.

Suden kanta-arvio oli 2013 helmikuun alussa 120-135 sutta. Koko maan susikanta on laskenut viime vuodesta, mutta ministeriön mukaan ongelmia aiheutuu erityisesti asutuksen läheisyydessä liikkuvista susilaumoista.

Maa- ja metsätalousministeriö kertoo olevansa huolestunut sekä susien aiheuttamista turvattomuuden tunteista että suurpetoihin kohdistuvista kielteisistä asenteista ja laittomuuksista, kuten salakaadoista.