Voisiko alkoholin myynti loppua Suomen kaupoissa perjantaisin ja lauantaisin jo kello 18? Entä voisiko alkoholin vähittäismyynnin kieltää kokonaan sunnuntaisin ja pyhäpäivinä? Nämä ovat keinoja, jotka sosiaali- ja terveysministeriö nostaa esiin alkoholilain uudistusta hahmottelevassa muistiossaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa tiedotteessaan, että erityisesti kaupoissa myytävien alkoholijuomien myyntiaikoja ja ravintoloiden anniskeluaikoja aamuyön tunteina on tarkasteltava uudelleen uudistusta tehtäessä. Ministeriön muistiosta selviää, että harkinnassa ovat uudenlaiset, jopa radikaalit keinot, joilla rajoitettaisiin alkoholin vähittäismyyntiaikoja.

Muistiossa todetaan, että alkoholin kulutusta ”voitaisiin todennäköisesti vähentää ainakin lyhentämällä joko vuorokautisia tai viikoittaisia vähittäismyyntiaikoja”. Muistion mukaan ”seuraavat mahdollisuudet nousevat esiin”:

–Alkoholijuomien vähittäismyyntiä ei harjoitettaisi sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Tämä vaihtoehto vähentäisi kokonaiskulutusta eniten ja suuntaisi kulutuskysyntää merkittävimmin ravintola-alalle.

–Alkoholijuomien vähittäismyynnin päivittäistä myyntiaikaa lyhennettäisiin erityisesti illan tunneista. Pienellä muutoksella voitaisiin saada aikaan vaikutuksia kokonaiskulutukseen ja myös ravintola-alan toimintaedellytyksiin, jos alkoholijuomien myynti lopetettaisiin sekä kaupoissa, kioskeissa ja huoltamoilla että Alkoissa perjantaisin ja lauantaisin kello 18.

Ministeriö kuitenkin toteaa, että ”vähittäismyyntiaikojen rajoitusten vaikuttavuus on kuitenkin rajallinen”.

–Voi jopa olla, että myyntiaikojen merkittävistä rajoituksista syntyvät negatiiviset tuntemukset ylittäisivät kansalaisten mielissä positiiviset kansanterveydelliset vaikutukset, ministeriö toteaa.

Lisäksi ministeriö harkitsee alkoholimyynnin rajoittamista huoltoasemilla.

–Liikenneturvallisuuden kannalta voisi olla tarpeen pohtia, tulisiko alkoholijuomien myyntiä liikenne- ja huoltoasemilla rajoittaa, ministeriö pohtii.

Muistiossa ovat esillä myös alkoholiveron "säännöllinen" korottaminen sekä kaupoissa myytävän alkoholin prosenttirajan laskeminen 3,5 tilavuusprosenttiin eli niin sanotun II-oluen tasolle. Ministeriö arvioi, että uusiin alkoholiveron korotuksiin olisi varaa ja syytä. Prosenttirajan muuttamisen STM lykkäisi vuoteen 2020, jolloin alkoholilain kokonaisuudistuksen muiden keinojen vaikutusta on tarkoitus tarkastella.

Sosiaali- ja terveysministeriö lähettää alkoholilain uudistusta koskevan arviomuistion lausunnoille 21. elokuuta. Alkoholilain uudistus on kirjattu hallitusohjelmaan. Alkoholilain uudistuksen päätavoitteena on vähentää alkoholista johtuvia haittoja.