Valtiovarainministeriön budjettiesityksen mukaan valtion velka nousee ensi vuonna yli 44 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tulojen vähenemisen vuoksi valtio joutuu ottamaan velkaa kaikkiaan 13 miljardia euroa.