Ministeriöt käyttivät vuonna 2013 alkoholihankintoihin yhteensä noin 100 000 euroa. Uusi Suomi kysyi ministeriöiden alkoholikuluja tammikuun