Alkoholiveroa korotetaan todennäköisesti puolta vähemmän kuin valtiovarainministeriö alun perin esitti kesällä.

Valtiovarainministeriön uuden ehdotuksen mukaan veroa korotettaisiin ensi vuonna 2,15 euroa litralta sataprosenttista alkoholia, minkä seurauksena vero nousisi juomaryhmästä riippuen 5,0–8,6 prosenttia. Muutoksen seurauksena väkevien hinta nousisi keskimäärin 2,2 prosenttia, oluen ja viinin keskimäärin 2–2,5 prosenttia ja välituotteiden keskimäärin 3,7 prosenttia. Hintojen nousu olisi keskimäärin 2,3 prosenttia.

Syynä maltillisempaan korotukseen on veropohjan epätavallinen pienentyminen alkuvuonna 2013 sekä matkustajien mukanaan tuomien alkoholijuomien määrän kasvu viimeisen vuoden aikana.

Alkoholin tuonti on ministeriön mukaan kasvanut syyskuun 2012 ja elokuun 2013 välisenä ajanjaksona noin 11,5 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Kokonaislitroissa tuonti oli 75,1 miljoonaa litraa ja sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna 8,8 miljoonaa litraa.

Ministeriö huomauttaakin, että vaikka veron korotus vähentää alkoholin verollista eli tilastoitua kulutusta, se ei välttämättä vähennä alkoholin kokonaiskulutusta, jos matkustajatuonti edelleen kasvaa.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi tänään uutta esitystä alkoholiverosta. Lakiehdotus etenee seuraavaksi koko hallituksen käsittelyyn.