Työvoiman kysyntä heikkenee seuraavien vuosien aikana, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön tuore työmarkkinaennuste. Kaiken kaikkiaan työvoiman kysyntä kasvaa tänä vuonna noin 25 000 hengellä. Vuonna 2020 kysyntä lähes puolittuu 13 000 henkeen ja vuonna 2021 se laskee jopa 7000 henkeen.

LUE MYÖS:

Eniten työvoiman kysyntä romahtaa palveluissa. Työllisyys kasvaa tänä vuonna jopa 28 000 hengellä, mutta on vuonna 2021 tipahtanut 10 000 henkeen. Tämän vuoden aikana työllisyys laskee eniten teollisuudessa, noin 4000 hengellä.

Ennustetta työttömien työnhakijoiden määrästä on korjattu aiempaa pessimistisempään suuntaan. Hakijoiden määrän laskun ennustetaan pysähtyvän lähes tyystin lähivuosiksi. Myöskään pitkäaikaisten ja nuorisotyöttömien määrä ei tule enää laskemaan. Vuonna 2019 työttömien työnhakijoiden määrä on 241 000, ja vuonna 2021 heitä on arviolta 242 000.

Työllisyysaste nousee ennusteen mukaan vuonna 2021 noin 73,4 prosenttiin. Antti Rinteen (sd.) hallitusohjelmaan kirjattuun 75 prosentin työllisyystavoitteeseen ei siis päästä.

Työvoiman tarjonta kasvaa tänä vuonna noin 4000 hengellä ja ensi vuonna 8000 hengellä. Työvoiman määrää ylläpitää maahanmuutto sekä yli 55-vuotiaan työvoiman kasvu. Kasvu kuitenkin tyrehtyy vuonna 2021.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 prosenttiyksikköä. Tämän jälkeen kasvu tulee hidastumaan yhteen prosenttiin. Kasvua ylläpitävät kotimainen kysyntä ja yksityinen kulutus. Vienti ja investointien kasvu ovat sen sijaan hidastumassa.

LUE MYÖS: