Business Finlandin koronatukipäätöksissä oli yksittäistapauksia, joissa tuen myöntämisen kriteerit eivät täyttyneet, ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön BDO Audiatorilta tilaamasta tarkastusraportista.

Kyseinen tuki on tarkoitettu liiketoiminnan kehitysrahoitukseen koronaviruksen aiheuttamissa häiriötilanteissa.

”Päähavainto tarkastuksen perusteella on se, että Business Finland on myöntänyt koronatukea säädösten mukaisesti. Tarkastuksessa on löytynyt yksittäistapauksia, joissa tuen myöntämisen kriteerit eivät ole täyttyneet. Näihin tietenkin puututaan. Kokonaiskuva kuitenkin on se, että tuki on saavuttanut hakijat kriteerit täyttäen ja lainsäädännön mukaisesti”, kertoo johtaja Antti Joensuu ministeriön tiedotteessa.

Business Finlandin jakamista koronatilannetuista nousi iso haloo sen jälkeen, kun ilmeni, että tuet ovat kohdistuneet monille aloille, joiden ei julkisuudessa arveltu kärsineen koronarajoituksista. Tukien tarkastelun mukaan eniten koronatukea saivat ohjelmisto- ja peliala, vaikka hakemuksia tuli eniten matkailu- ja ravintola-alalta.

Nyt tehdyn tarkastuksen kohteena olivat käsittelyprosessin asianmukaisuus ja päätösten säädöstenmukaisuus, myöntö- ja hylkäysperusteet, hakemusmäärät ja käsittelyajat sekä myönnetyn rahoituksen aiottujen käyttökohteiden sääntöjenmukaisuus.

Tarkastuksen perusteella BF ei ole rahoittanut sellaista yhtiötä, joka rahoituspäätöksen ajankohtana olisi asetettu konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi, tai jolla olisi ulosotossa verovelkaa, tai joka olisi menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi.

Sen sijaan tarkastuksessa on tullut esille yksittäisiä tapauksia, joissa kommandiittiyhtiön oman pääoman riittävyyttä ei ole varmennettu. Havaitut puutteet eivät ole merkityksellisiä, kun ottaa huomioon rahoitettujen avustusten kappale- ja euromäärät, raportissa todetaan.

Tarkastuksen perusteella Business Finland on viestinyt ja neuvonut hakijoita asianmukaisesti.

Business Finland arvioi hakemusten rahoituskelpoisuuden osalta erityisesti miten toiminnan kehittäminen on kuvattu. Rahoitushakemuksiin kuvatut kehittämistoimenpiteet ja koronaepidemian vaikutus on tulkittu matalalla kynnyksellä, mikä on aiheuttanut tulkinnanvaraisuutta erityisesti kehittämisen ja varsinaisen liiketoiminnan välillä.

Rahoituksen hakemisessa ja käsittelyssä on painotettu käsittelyn helppoutta, yksinkertaisuutta ja nopeutta. Tarkastuksen mukaan tässä on käsittelyprosessin osalta olennaisilta osin onnistuttu.

Myöntö- ja hylkäyspäätöksiä on pääsääntöisesti perusteltu annettujen ohjeiden ja kriteerien mukaisesti.