Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) asettama mediatyöryhmä esittää alkoholimainonnan rajoituksiin kevennystä ja Yleisradion toimintaan muutoksia tänään julkaistussa raportissa Pätevät pärjäävät – Kotimaisia mediamarkkinoita.

Työryhmä keventäisi yleisesti mainonnan sääntelyä, jotta kurjistunut media-ala saisi lisätuloja.

– Kansallisesti tulee purkaa esimerkiksi radiomainonnan aikarajoitukset sekä muun muassa mietojen alkoholijuomien mainosrajoituksia. Viestinnän keskusliiton arvion mukaan direktiivin tason yli menevien rajoitusten poistolla voitaisiin saavuttaa noin 10-20 miljoonan euron lisätulot vuodessa, mediatyöryhmä kertoo raportissaan.

Suomessa mainontaa määrittelee Euroopan Unionin audiovisuaalisia mediapalveluita koskeva direktiivi, jonka asettamaa vähimmäistasoa ei saa ylittää.

Ministeriön työryhmä korostaa, että mainonnan sääntely ei tällä hetkellä kohdistu tasapuolisesti ja teknologianeutraalisti media-alan eri toimijoihin. Globaaleilla toimijoilla on etulyöntiasema kotimaisiin nähden.

– Mediankäytön yhä muuttuessa ja siirtyessä verkkoon kuluttajat törmäävät mainoksiin, jotka on kielletty tai joita on rajoitettu Suomessa ja Euroopassa tietyissä välineissä. Aika ja tekniikka ovat ajaneet sääntöjen ohi. Kuluttajan suojeleminen erityissäännöksillä ei toimi enää nykymaailmassa. Sekä kuluttajan suojelussa että mainonnan sääntelyssä tullee siirtyä kohti yleissääntelyä esimerkiksi toimialakohtaisen erityissääntelyn sijaan, mediatyöryhmä kertoo.

Raportissa ehdotetaan muutoksia myös Yleisradion toimintaa.

– Yleisradion tulisi toimia yhä enemmän kotimaisten tuotantojen jakeluyhtiönä ja osto-organisaationa. Myös Ylen verkkopalvelun voisi laajentaa avoimeksi kansalliseksi sisältöalustaksi, raportissa kerrotaan.