Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antoi viime kuun lopussa päätöksen, joka koski tukien takaisinperintää vasemmistoliittoon kytkeytyvältä Solaris-lomat ry -järjestöltä.

Tuettuja lomia vähävaraisille järjestävä Solaris oli vaatinut ministeriötä oikaisemaan päätöksen, jonka mukaan se joutuu maksamaan takaisin 254 000 euron edestä Veikkauksen varoista maksettuja avustuksia. STM hylkäsi päätöksessään Solariksen oikaisuvaatimuksen.

STM:n mukaan avustuksella on hankittu lomajaksoja hankintasäännöksen vastaisella kilpailutuksella yhteensä noin 2,5 miljoonalla eurolla, mutta takaisinperintä on kohtuullistettu kymmeneen prosenttiin.

STM:n yhteydessä toimiva Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) antoi ministeriön päätöksen yhteydessä synkän arvion Solariksen toiminnasta:

”Avustuksen saajan (Solariksen) omistuksessa olleet lomapaikat ovat osallistuneet lomajaksojen tarjouskilpailuun ja niille on vuosien mittaan kanavoitunut hankintalain vastaisen menettelyn myötä merkittävä osa lomajaksohankinnoista.”

Taustalla on Solariksen harjoittama menettely, jossa se hankki lomia kilpailutuksella, johon osallistuivat sen omat tytäryhtiöt. Solariksen silloinen toimitusjohtaja oli myös tytäryhtiöiden toimitusjohtaja.

STEA:n mukaan yhdistys on pyrkinyt syrjiväksi todetulla menettelyllä varmistamaan sen, että sen omistamat lomapaikat ovat saaneet merkittävän osan avustetun toiminnan asiakkaista.

”Tämä on ollut osaltaan varmistamassa avustusten saajan tytäryhtiöiden toiminnan jatkuvuutta tilanteessa, jossa muut vastaavat toimijat ovat kiristyneen kilpailun myötä luopuneet omista lomapaikoistaan. Vuosien mittaan tällä tavoin saavutettu hyöty konsernin sisällä on kasvanut mittavaksi.”

Talouselämä kysyi viime elokuussa Solariksen toiminnanjohtajana aloittaneen Aino Majavan näkemystä STEA:n arvioon.

”Aika hurjaltahan tuo kuulostaa. Olemme pitäneet kilpailutukset, joista vain yhdestä todettiin pieneltä osalta, että siinä on jotakin. Kylpylämme osallistuvat myös muiden lomajärjestöjen kilpailutuksiin.”

STEA arvioi, että Solariksella on ollut sen lainanlyhennysvauhdin ja poistojen perusteella positiivinen liiketoiminnan kassavirta, joka on ollut kokonaisuudessaan yli miljoonaa euroa vuodessa. Majavan mukaan kassavirta oli taas viime vuonna noin 800 000 euroa.

Solaris-lomien toimintakertomusten mukaan se osti tytäryhtiöiltään tuettujen lomien palveluita 1,2 miljoonalla eurolla vuonna 2017 ja viime vuonna 1,1 miljoonalla eurolla.

Solariksen omistamissa tytäryhtiöissä on kolme kylpylähotellia Lohjalla, Kuopiossa ja Saarijärvellä. Viime vuoden konsernitilinpäätöksen mukaan oman pääoman arvo 4,9 miljoonaa euroa ja vieraan pääoman arvo 7,8 miljoonaa euroa. Viime tilikausi oli vajaat 190000 euroa alijäämäinen.

”Mitään rahaa ei ole kyllä tilillä. On kylpyläliiketoimintaa, joka on osin kannattavaa ja osin ei-kannattavaa. Sitten on velkaa”, Majava kertoi.

Majavan mukaan vain yhdistys saa STEA-avustusta ja tytäryhtiöillä on omat hallitukset ja toimitusjohtaja.

Solariksesta on korostettu, että avustusvarat on käytetty täysimääräisesti vähävaraisten lomiin.

Lähes kaikilla henkilöillä, jotka ovat Solariksen verkkosivujen mukaan sen hallituksessa, on nykyisiä tai aiempia yhteyksiä vasemmistoliittoon, kuten myös Majavaa edeltäneellä yhdistyksen toimitusjohtajalla ja toiminnanjohtajalla.

Majavan mukaan yhdistyksen hallitus harkitsee ensi viikolla, valittaako se STM:n päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Markkinaoikeus katsoi aiemmin päätöksessään, että järjestön vuoden 2017 lomahankinnat olivat hankintasäännösten vastaisia toimitusjohtajan sidonnaisuuksien ja toimenpiteiden sekä konsernin omistussuhteiden vuoksi. STEA:n mukaan Solarista oli huomautettu jo vuonna 2016 ”hankintamenettelyn epäasianmukaisuudesta”.