Pääministeri Antti Rinteen (sd) hallitus ilmoitti tiistai-iltana poistavansa ensimmäisessä vaiheessa yritystukien leikkausta asteittain niin sanotun parafiinisen dieselöljyn veronalennuksen, joka on ollut vuosittain laskennallisesti 120 miljoonaa euroa.

LUE MYÖS: Ala pöyristyi Rinteen hallituksen diesel-päätöksestä: ”Faktojen valossa esitys on käsittämätön”

Tämän epäiltiin iskevän myös valtionyhtiö Nesteeseen, sillä Nesteen kehittämät uusiutuvat dieselpolttoaineet eli NexBTL-polttoaineet ovat parafiinisia dieselöljyjä.

Nesteen yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka J. Räsänen selventää omalta puoleltaan asiaa. ”Meidän käsittääksemme tämä kohdistuu fossiiliseen parafiiniseen dieseliin. Parafiinista dieseliä on olemassa sekä fossiilista että uusiutuvaa”, Räsänen sanoo.

Parafiininen dieselöljy onkin polttoainelaatu, joka on haitallisilta lähipäästöiltään perinteistä niin sanottua aromaattista dieselöljyä puhtaampaa.

”Siitä tulee ilmaan vähemmän ilman laatua heikentäviä typen oksideja ja pienhiukkaspäästöjä.”

Räsäsen mukaan kyse on ollut laatukannusteesta parafiinisille dieselöljyille, jota nyt asteittain poistetaan, koska dieselautojen tekniikka on kehittynyt niin paljon.

”Uusimmissa autoissa ei ole enää merkitystä käyttääkö se parafiinista dieseliä vai ei. Ympäristöperuste alemmalle verokannalle on siten asteittain poistumassa”, Räsänen tulkitsee.

Suomen kuljetusalaa edustava SKAL tulkitsee asiaa eri tavalla.

”Lähes kaikki Suomessa myytävä uusiutuva diesel ovat laadultaan parafiinista. Jos parafiinisen dieselöljyn kevyempi verokohtelu poistetaan, se nostaa väistämättä myös uusiutuvan dieselin hintaa. Tämä vie maanteiden tavaraliikenteen kauemmaksi päästötavoitteista. Poiston kustannusvaikutus on hallituksen arvioiman 120 miljoonan euron asemesta 154 miljoonaa euroa vuodessa kuluttajille ja yrityksille”, SKAL toteaa lähettämässään tiedotteessa.

”Kun otetaan huomioon sekä ensi kesälle ehdotettu 250 miljoonan euron polttoaineveron korotus että parafiinisen dieselin veronalennuksen poistaminen, ollaan liikenteelle tekemässä yli 400 miljoonan euron veronkorotusta. Tästä maanteiden tavaraliikenteelle kohdistuu 140 miljoonaa euroa vuodessa. Esitys on hyvin haitallinen Suomen kilpailukyvylle”, kuljetusala jyrisee.

Kuka on siis oikeassa vai voivatko kaikki olla oikeassa?

Hallituksen esityksen perusteluissa viitataan enemmän Nesteen tulkintaan.

”Kuluneen vuosikymmenen aikana on tapahtunut kehitystä sekä ajoneuvojen teknologioissa että sääntelyssä, mikä asettaa tarpeita nykyisen lähipäästöalennuksen päivittämiselle vastaamaan nykyistä tilaa ja siten myös valtiontukisääntelyn vaatimuksia. Tämä muutostarve koskee muun muassa parafiinisen dieselöljyn veronalennusta, jolle ei ole enää ajoneuvoteknologian kehittymisen myötä esittää vastaavia perusteita”, hallituksen esityksessä todetaan.

Ja ehkä oleellisin kohta hallituksen esityksessä. ”Sataprosenttisena myytävän parafiinisen tuplalaskettavan biodieselin verotus ei kiristyisi, sillä siitä kannettaisiin edelleen veroa 33 senttiä litralta ja sataprosenttisen tuplalaskettavan parafiinisen biodieselin hinta ei nousisi”, hallitus arvioi perusteluissaan.

Perusteluissa puhutaan kuitenkin vain siitä, että sataprosenttisena myytävän parafiinisen biodieselin hinta ei nousisi.

Hallituksen oman arvion mukaan korotukset nostaisivat esimerkiksi moottoribensiinin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden hintaa arvonlisäveron vaikutus huomioon ottaen noin 6,3 senttiä litralta. Tyypillisen E95-moottoribensiinin hinta nousisi arviolta noin neljä prosenttia.

Dieselöljyn ja sitä korvaavien biopolttoaineiden arvonlisäverollinen hinta nousisi noin 6,9 senttiä litralta. Dieselin hintaa korotus nostaisi noin viisi prosenttia.

Tämän seurauksena esimerkiksi ”kuorma-auton vuotuiset polttoainekustannukset nousisivat keskimääräisellä dieselpolttoaineseoksella 2 130 eurolla, jos polttoaineen keskikulutus olisi 38 litraa 100 kilometrillä ja ajosuorite 100 000 kilometriä.”

SKAL on syystä huolissaan.