Opetusalan ammattijärjestö OAJ vaatii peruskoulun rehtoreille oikeutta antaa jälki-istuntoa ja erottaa oppilas välittömästi määräajaksi. OAJ