Mitä te oikein ajattelette siellä eduskunnassa, toteaa helsinkiläinen kauppias Tea Uusi-Kouvo hallitukselle ja eduskunnan lakivaliokunnan jäsenille osoittamassaan sähköpostiviestissä.