TEM:n kansliapäällikön Jari Gustafssonin esityksen kalvo työllisyystavoitteen jakautumisesta ja keinoista.Kuva: Kuvakaappaus valtioneuvoston sivuilta Jari Gustafssonin esityksestä

Talouskasvu ei lisää riittävästi työllisyyttä ja tarvitsemme lisää työntekijöitä sekä työvoimaa, alusti työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson Antti Rinteen (sd) johtamien hallitusneuvotteluiden avausseminaarissa.

Hän toi esityksessään esiin virkamiesnäkemyksen ”uudistumiskykyisen elinkeinoelämän ja korkean työllisyyden” Suomesta sekä hallituskauden kestävän kasvun tavoitteista ja keinoista. Esityksessä hahmotellaan, millaisia keinoja tarvitaan 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamiseen.

Virkamiesesityksen mukaan 60 000–70 000 työtöntä olisi saatava töihin. Tähän pyritään Gustafssonin listan mukaan muun muassa lanseeraamalla osaamisturva, uudistamalla sosiaaliturvaa, parantamalla työmarkkinoiden toimivuutta ja työvoiman liikkuvuutta sekä lisäämällä ”heikkojen” tukityöllistämistä. Lisäksi tavoitteena on työnantajayritysten kasvu ja palvelutuotannon kehittyminen.

Esityksessä kerrotaan, että osaamisen ylläpitoa tukevalla osaamisturvalla varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus ja työntekijöiden mahdollisimman sujuva työstä työhön siirtyminen.

”Osaamisturvan keskeisiä elementtejä ovat digitaaliset ratkaisut, jotka tukevat työssä ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen sekä osaamisen kehittämistarpeiden tunnistamista, osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut sekä sitä tukeva etuusjärjestelmä.”

”Työntekijän ja työpaikan kohtaannon parantamiseksi ja yrittäjyyden edistämiseksi tarvitaan tehokas ja vaikuttava palvelujärjestelmä, jossa integroituvat työvoima- ja yrityspalvelut toisiinsa.”

Työvoiman ulkopuolelta työvoiman piiriin pyritään saamaan 50 000 ihmistä. Myös tähän ratkaisuja ovat osaamisturva sekä sosiaaliturvan ja työmarkkinoiden uudistaminen.

”Suomalaista työelämää kehitetään tavoitteellisesti yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Työ- ja elinkeinopolitiikan toimenpiteillä vastataan työn murroksen haasteisiin, lisätään työllistyvyyden kannustimia ja työntekijöiden liikkuvuutta sekä vähennetään työttömyyttä.”

Työllisiä on määrä saada 100 000 lisää. Työperäisen maahanmuuton määräksi hallituskaudelle kerrotaan Gustafssonin paperissa 20 000–35 000 henkeä. Tavoite on siis työperäisen maahanmuuton lisääminen.

”Tavoitetila: Suomalainen yhteiskunta on houkutteleva vaihtoehto kansainvälisille huippuosaajille. Suomeen virtaa enemmän osaajia kuin täältä lähtee. Suomalaiset yritykset hyötyvät kansainvälisestä osaamisesta”, esityksessä todetaan.

Lue lisää hallitusneuvotteluista:

Lindtman MTV:llä: Hallitusohjelma tehdään ”aivan uudella tavalla” – Tässä ovat neuvottelujen 8 ilmiökokonaisuutta

Sanna Marin sanoo suoraan: Hallitusneuvotteluissa hankala kiistakapula – ”Oma pöytäni yksi haastavimmista”

Antti Rinteen hallitusneuvottelut: Iso kiista-asia paljastui heti – keskusta ja vihreät täysin eri linjoilla