Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväiselle sopisi parhaiten, että uusia perustettavia sote-alueita olisi yhtä monta kuin vaalipiirejäkin. Kietäväinen kertoo kannastaan keskustan pää-äänenkannattajan Suomenmaan haastattelussa.

– Kuntaliitossa toivotaan, että itsehallintoalueiden ja vaalipiirien rajat menisivät loogisesti (yksiin), eikä olisi ristikkäisiä rajoja, Kietäväinen sanoo.

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen myötä palveluntuotanto suunnitellaan siirrettäväksi kuntia suuremmille alueille. Toistaiseksi hallituksella ei ole yksimielistä kantaa siihen, kuinka perustettavat sote-alueet Suomen kartalle piirrettäisiin tai kuinka monta niitä olisi.

Osa kokoomusvaikuttajista on ehdottanut viittä sote-aluetta mutta hallitusohjelman mukaan niitä tulisi enintään 19. Nykyisiä vaalipiirejä on manner-Suomessa 12.

Kuntaliiton Kietäväisen kanta sote-alueiden suhteen on sama kuin vaalilakiasiantuntija Lauri Tarastin. Tarasti kirjoitti hiljan Helsingin Sanomain mielipideosastolla, että vaalipiirien ja sote-alueiden sotkeentuminen limittäin ja lomittain voisi aiheuttaa eturistiriitoja.

– Siksi tulisi välttää sellaisia ratkaisuja, joissa yhden vaalipiirin kansa­ne­dus­tajat joutuvat edustamaan kahta tai useampaa sote-aluetta – tai ainakin sellaisia ratkaisuja, joissa sote-alue jakaa vaalipiirin kahteen tai useampaan osaan, Tarasti totesi kirjoituksessaan.