E2-ajatuspajan tutkija Jussi Westinen pui Puheenvuoro-blogissaan ajatuspajan eilen julkaisemaa tutkimusta, jonka mukaan peräti viidesosalla suomalaisista on mitta täynnä.

– He ovat erittäin tyytymättömiä yhteiskunnalliseen tilaan ja kokevat paljon erilaisia uhkakuvia. Vain kymmenesosa suomalaisista voidaan luokitella huolettomiksi: he ovat verrattain tyytyväisiä yhteiskunnalliseen tilaan ja näkevät vähän uhkakuvia, Westinen kirjoittaa.

Lue lisää: Suuri osa suomalaisista arvioi: ”Hyvän elämän edellytykset ovat heikentyneet”

Westisen mukaan tilanne on poliitikoilla ja päätöksentekijöille ylipäänsä hyvin haastava.

Westinen varoittaa kolmesta virheellisestä reaktiosta yhteiskunnalliseen ilmapiiriin.

– Ensimmäiseksi, päätöksentekijöiden ei pitäisi väheksyä kansalaisten huolia. Mikäli kansalaiset kokevat, ettei heitä oteta tosissaan ja etteivät heidän ja päätöksentekijöiden arjet kohtaa, kasvaa kuilu eliitin ja kansan välillä entisestään, Westinen kirjoittaa.

– Toiseksi, päätöksentekijöiden ei pitäisi hyödyntää kansalaisten pelkoja ja huolia oman asemansa vahvistamiseksi, sillä vastakkainasettelujen lietsominen ja uhkien paisuttelu polarisoivat yhteiskuntaa entisestään. Kokemus kuitenkin osoittaa, että tämä tie on houkutteleva vaalimenetyksen ja vallan havittelun toivossa. Hyvänä esimerkkinä tästä toimivat USA:n presidentinvaalit, hän jatkaa.

Kolmanneksi politiikan ei Westisen mielestä tulisi perustua kapeasti omaa maailmankuvaa tukeviin faktoihin, eikä näistä vastaisia ilmiöitä pitäisi sivuuttaa.