Sdp:n kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta ehdottaa kaikille oppilaille yhteistä uskonto- ja katsomustiedon opetusta peruskoulussa ja lukiossa. Eloranta on tehnyt aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

Elorannan mukaan uudessa uskonto- ja katsomustiedon oppiaineessa käsiteltäisiin laajasti eri uskontoja, maailmankatsomuksia ja arvokasvatusta.

”Euroopan näkyvästi monikulttuurisissa valtioissa on havahduttu siihen tosiasiaan, että monikulttuurisuuden hallinta edellyttää aktiivisia toimenpiteitä valtiovallalta. Usein onkin jouduttu toteamaan, ettei maahanmuuttajien integroituminen ole onnistunut odotetusti. Etenkin kantaväestön ennakkoluulot ovat olleet integroitumisen esteenä. Eräänä ratkaisuna tilanteen parantamiseksi on ollut lisätä koulujen opinto-ohjelmiin kulttuurien välistä ymmärrystä edistäviä sisältöjä. Uskonnonopetuksella on katsottu olevan suvaitsevaisuuden ja ymmärryksen lisäämisessä keskeinen rooli. On tärkeää, että koulu tarjoaa oppilaille mahdollisuuden ymmärtää niin omaa kuin muitakin uskontoja ja elämänkatsomuksia suhteessa toisiinsa sekä laajemmin suhteessa kulttuuriin ja yhteiskuntaan”, Eloranta sanoo tiedotteessaan.

”Kaikille yhteisessä uskonto- ja katsomustiedon opetuksessa kaikilla oppilailla olisi sama kohtelu uskontokunnista riippumatta mikä edistäisi opetuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kaikille yhteinen oppiaine helpottaisi opetuksen sirpalemaisuutta ja työjärjestyksen laadintaa, samoin opetussuunnitelmien laatiminen yksinkertaistuisi, kun tarvittaisiin vain yksi opetussuunnitelma. Enää ei tarvitsisi kuljetella oppilaita toisinaan jopa eri puolilla kuntaa tapahtuvaan oman uskonnon opetukseen”, hän jatkaa.

Opetusministeri Li Andersson (vas) on kertonut kannattavansa sitä, että elämänkatsomustieto voisi olla valinnainen oppiaine kaikille oppilaille. Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) sanoi viime kuussa, että kirkkoon kuuluvien lasten pitäisi voida valita uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen väliltä. LUE LISÄÄ:

”Lain mukaan jokaisen evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvan oppilaan täytyy osallistua koulun uskonnon tunneille. Uskonnottomat taikka muihin uskontoihin kuuluvat oppilaat saavat valita uskonnon ja elämänkatsomustiedon tuntien väliltä. Evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvalla oppilaalla ei ole tällaista oikeutta”, Alanko-Kahiluoto nosti esiin. LUE LISÄÄ:

Hän esitti asiasta kirjallisen kysymyksen, johon opetusministeri Andersson on vastannut näin:

”Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa elämänkatsomustiedon oppiainetta koskevan selvityksen osana yhdenvertaisuuden vahvistamista. Elämänkatsomustiedon oppiaineen opetukseen liittyviä mahdollisia muutoksia tarkastellaan selvityksen valmistuttua.”

LUE MYÖS: