Kokoomuksen poliisikansanedustaja Marko Kilpi on tehnyt lakialoitteen, jonka mukaan muistisairas henkilö voitaisiin määrätä elektroniseen valvontaa, jos on olemassa välitön vaara, että henkilö voi muistisairauden vuoksi saattaa itsensä alttiiksi vakavalle terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvalle vaaralle.

”Kotoaan ja hoitolaitoksista katoavat muistisairaat työllistävät viranomaisia ja aiheuttavat huolta omaisille ja hoitajille”, hän perustelee tiedotteessa.

Kilven mukaan muistisairaudet ovat iso haaste tulevaisuuden Suomelle. Hän korostaa, että joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa kärsivänsä muistioireista.

Vuonna 2018 muistisairauksiin liittyviä katoamisia ilmoitettiin Kilven mukaan poliisille 3 300 kappaletta, eli keskimäärin lähes kymmenen päivässä.

”Kun vanhus katoaa, todennäköisyys hänen löytämisekseen hengissä on jo kahden vuorokauden jälkeen pieni. Poliisin tilastoissa eivät näy ne tapaukset, joissa omaiset, naapurit tai hoitajat ovat löytäneet eksyneen omin neuvoin. Niiden tapausten määrää ei tiedä kukaan”, Kilpi kertoo.

Hän uskoo, että elektroninen valvonta lisäisi muistisairaan elämänlaatua ja turvallisuutta. Kilven mukaan asia on merkittävä myös, kun tilannetta tarkastellaan itsemäärämisoikeuden näkökulmasta. Hän sanoo, että elektroninen valvonta käytännössä lisää itsemääräämisoikeutta, eikä niinkään vähennä sitä.

”On hyvä muistaa, että muistisairaita katoaa myös palveluyksiköistä, elektroninen valvonta helpottaa myös hoitohenkilöstön toimintaa, joka on usein aliresursoitua”, Kilpi kommentoi.

”Tällä hetkellä on jo käytössä elektronisia apuvälineitä, joista on hyviä kokemuksia – esimerkiksi Kuopiossa muistisairailla on käytössä GPS-ranneke, johon voi soittaa ja jolla voidaan soittaa kotihoidon hälytyskeskukseen. Näin lisätään muistisairaan turvallisuutta, vähennetään omaisten huolta ja säästetään yhteiskunnan varoja, joita etsintöihin kuluu. Kadonneen muistisairaan etsinnöissä poliisin apuna voi olla muun muassa Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa ja helikoptereita”, hän jatkaa.