Berliinin muuri murtui tasan 20 vuotta sitten. Vuosipäivän juhlallisuudet huipentuvat tänään Brandenburgin portilla, joka jäi muurin katveeseen vuonna 1961.

Politiikan tutkija Iivi Anna Masso kirjoittaa Uuden Suomen näkökulmassaan, että rautaesiripun murtumisen yhteydessä ei ole keskusteltu riittävästi siitä, millaisia haasteita länsimaissa on sittemmin kohdattu vapauden toteutumisen kannalta.

- Vapaassa maailmassa vailla rautaesirippuja ja ideologista sotaa on vaikeampi tunnistaa, milloin liiketoiminnasta tulee politiikkaa ja milloin politiikka tunkeutuu alueille, joihin se ei kuulu. - - Oireellista on, ettei Suomessa esimerkiksi Paavo Lipposen EU-presidenttiehdokkuudesta keskusteltaessa juuri huomioitu hänen rooliaan Nord Streamin edustajana, vaikka roolien yhdistyminen olisi tuonut mukanaan EU-politiikkaan sekä liiketaloudelliset että vieraan maan poliittiset intressit, Masso kirjoittaa.