Suomalaiset työntekijät nauttivat vapaista keskimäärin 31 päivää vuodessa, kun mukaan lasketaan 11 pyhäpäivää sekä 20 päivää lakisääteistä palkallista vapaata. Onko tämä paljon vai vähän muihin maihin verrattuna?