Kaikkiaan 677 337 suomalaista on vastannut liikenne- ja viestintäministeriön kyselyyn kesä- vai talviaikaan siirtymisestä. Virallinen kysely kellonaikojen siirtelyn lopettamisesta päättyi perjantai-iltana. Lopullisen päätöksen pysyvästä ajasta tekee aikanaan eduskunta.

Liikenne- ja viestintäministeriöstä kerrottiin STT:lle perjantaina, että ministeriö on parhaillaan tekemässä myös tieteellisempää, satunnaisotantaan perustuvaa mielipidekyselyä pysyvästä ajasta. Lisäksi kysytään näkemyksiä muun muassa asiantuntijoilta ja elinkeinoelämältä. Selvityksiä hyödynnetään valtioneuvoston kannanmuodostuksessa.

Liikenneministeriö käyttää perjantaina päättyneen kyselyn tuloksia Suomen kannan valmistelussa. Sekä oikeusministeriöstä että liikenne- ja viestintäministeriöstä on painiotettu, että kyse ei ole ollut äänestyksestä, vaan nimenomaan kyselystä. Siinä ei ole vaadittu sähköistä tunnistautumista tai rekisteröitymistä, joten yksi ihminen on voinut äänestää useampaankin kertaan.

Euroopan komissio ehdottaa, että kukin jäsenmaa antaa viimeistään huhtikuussa 2019 tiedoksi, aikooko se noudattaa pysyvästi kesä- vai talviaikaa. Eduskunta päättää lopulta mikä aika valitaan pysyvästi käyttöön. Suomessa on noudatettu kesäaikaa yhtäjaksoisesti vuodesta 1981 lähtien.

Viimeinen pakollinen siirtyminen kesäaikaan tapahtuu ehdotuksen mukaan sunnuntaina 31. maaliskuuta 2019. Sen jälkeen EU-maat, jotka haluavat siirtyä pysyvästi talviaikaan, voisivat vielä kerran siirtää kellonaikaa sunnuntaina 27. lokakuuta 2019.

Kellonaikojan siirtelyn loppuminen voi muuttaa eri maiden aikavyöhykkeitä EU:ssa, myös Suomessa. Tämä johtuu siitä, että jäsenvaltiot saavat itse päättää sekä aikavyöhykkeensä että sen, jäävätkö pysyvästi talvi- eli normaaliaikaan vai kesäaikaan. Näin ollen esimerkiksi Suomi ja Ruotsi voisivat tulevaisuudessa olla samalla aikavyöhykkeellä riippuen maiden valinnoista normaali- tai kesäajan suhteen.

Uuden Suomen aiheesta tekemään kyselyyn vastanneista 51 prosenttia haluaisi Suomen valitsevan kesäajan ja 49 prosenttia talviajan.

Lue myös:

Nyt tuli painava lausunto – THL: Suomi talviaikaan, kesäajasta pelkkää haittaa ihmiselle

Tutkijat HS:ssa: ”Kansanterveydellisistä syistä kannattaisi valita talviaika”

Suomen aikavyöhyke voi muuttua – Esitys: viimeinen pakollinen kellonajan siirto 31.3.2019