”Hej Anna-Maja, tänk efter ännu en gång. Håll fast vid partiets principer, målsätningar och krav inför regeringsarbetet. Bli inte sannfinländska politikens garant- och stödparti.”