Latviassa, missä työttömyys on koko Euroopan unionin korkein - 23 prosenttia - ja jossa koko tuotanto on pudonnut kahden vuoden aikana lähes neljänneksen, "virtuaalinen Robin Hood" villitsee kansaa.