Liikkeessä oleva vesi, jota vasten värähtelee tietyn taajuinen ääni. Siitä voidaan havaita aika näyttäviä illuusioita. Näin on ainakin vaikuttaa,