Hallitus aikoo rahoittaa pysyviä menoja uudelleenkohdennuksilla eli esimerkiksi leikkaamalla yritystukia. Ensimmäisessä vaiheessa poistetaan asteittain parafiinisen dieselöljyn veronalennus, 120 miljoonaa euroa.

Yritystukia koskevassa jatkotyössään hallitus aikoo tavoitella ympäristö- ja ilmastovaikutukseltaan haitallisten tukien merkittävää leikkausta.

Jatkotyön perusteella päätökset tehdään syksyllä 2020. Tarkoitus on huomioida myös vaikutukset työllisyyden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja aluetalouden näkökulmasta.

Energiaverouudistus ja sen osana ratkaistava turpeen verokohtelu käynnistyy keväällä 2020. Turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Energiaverotuksen kokonaisuudistuksen osana arvioidaan turpeen verotukseen tarvittavat muutokset, jotta turpeeseen liittyvä tavoite vuonna 2030 toteutuu.

Päästökauppakompensaation tulevaisuus selvitetään vuoden 2020 loppuun mennessä ottaen huomioon energiaverouudistuksessa esille tulevat seikat.

Hallitusohjelman mukaiset pysyvät toimet lisäävät valtion menoja noin 1,1 miljardilla eurolla vuonna 2020, josta määrärahalisäys nousee noin 1,4 miljardiin euroon vuoden 2023 tasolla, valtioneuvosto kertoo tiedotteessaan.