Euroopan komissio linjasi tiistaina, että yksi keino helpottaa energian huiman hinnannousun vaikutuksia olisi säännellä energiahintoja EU:n jäsenmaissa.