Alin vanhuuseläkeikä nousee Suomessa kolmella kuukaudella vuoden 2020 alusta alkaen, kertoo työeläkeyhtiö Elo tiedotteessaan.

Ensi vuoden alusta lähtien vuonna 1957 syntyneet voivat siirtyä eläkkeelle aikaisintaan 63 vuoden ja yhdeksän kuukauden iässä. Eläkeiän nouseminen johtuu vuonna 2017 voimaantulleesta eläkeuudistuksesta.

Lisäksi vuodenvaihteessa nousee maksussa olevien työeläkkeiden määrä ja verorahoitteisiin eläkkeisiin tehdään taso- ja indeksikorotuksia.

Pientä eläkettä saavien verorahoitteisiin eläkkeisiin tulee korotus heti vuoden alusta. Täyttä kansaneläkettä korotetaan noin 34 eurolla kuukaudessa ja täyttä takuueläkettä 50 eurolla.

Korotus koskee yli 600 000 eläkeläistä.

Lue myös:

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti vuoden 2020 työeläkeindeksin ja palkkakertoimen lokakuussa. Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2617. Maksussa olevat työeläkkeet siis nousevat noin 1,2 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Palkkakerroin on 1,446 vuonna 2020 ja nousee noin kaksi prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

”Muutosten avulla pidetään huolta siitä, että eläkkeiden taso säilyy vanhuuseläkkeen alkamisvuoden tasolla ja eläkeläisten taloudellinen tilanne ei heikkene talouden kehittyessä”, sanoo Elon eläkeneuvontapäällikkö Satu Saulivaara tiedotteessa.

Eläkkeeseen vaikuttavat työuran pituus, palkkakehitys ja elinaikakerroin

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama elinaikakerroin vuodelle 2020 pienentää vuonna 1958 syntyneiden ensi vuonna tai sen jälkeen alkavia vanhuuseläkkeitä 4,6 prosenttia. Jo myönnettyihin eläkkeisiin se ei vaikuta.

Elinaikakertoimen eläkettä pienentävää vaikutusta voi paikata jatkamalla työssäkäyntiä pidempään.

Lue seuraavaksi:

Elon Saulivaaran mukaan alimman eläkeiän täyttyminen ei aina välttämättä ole se paras hetki jäädä eläkkeelle.

"Eläkeiän lähestyessä kannattaa pohtia, mikä on paras aika juuri oman elämän kannalta. Asiaan voi vaikuttaa esimerkiksi puolison työura, lasten ja lastenlasten elämänvaiheet tai jopa muuttosuunnitelmat ulkomaille”, hän sanoo.

Työtaakkaa voi vähentää osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei ole sidoksissa työskentelyyn, vaan sen rinnalla voi työskennellä aivan kuten ennenkin tai sen avulla voi vähentää työskentelyä. Osittainen varhennettu vanhuuseläke vähentää lopullista vanhuuseläkettä.

”Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen suosio on säilynyt ja etenkin yrittäjät ovat löytäneet eläkkeen.”

Lue myös: