Euroopan komissio haluaisi kiistellylle, heinäkuussa käyttöön otettavalle Euroopan vakausmekanismille (EVM) oikeuden tukea vaikeuksissa olevia pankkeja suoraan. Komission tämänpäiväiseen esitykseen sisältyy myös merkittävä pitkän aikavälin suunnitelma: komissio haluaa vakiinnuttaa eurovaluutan aseman siirtymällä asteittain täyteen talousunioniin euroalueella.