Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta, jossa ehdotetaan muutettavaksi yleisestä asumistuesta annettua lakia.