Hallitus on odotetusti pitänyt työttömyysturvan aktiivimallin voimassa kehysriihessään, mutta tehnyt siihen pieniä muutoslinjauksia.

Aktiivimallin mukaiseksi aktiivisuusehtoa kerryttäväksi työvoimapalveluksi lasketaan jatkossa myös osallistuminen ammattiliiton tai -järjestön, kansalaisjärjestön, kunnan tai muun vastaavan tahon järjestämään työllistymistä edistävään valmennukseen, koulutukseen tai toimintaan, joka on työvoimaviranomaisten hyväksymää.

Lisäksi 25 vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voivat työttömyysetuutta menettämättä opiskella lyhytkestoisia opintoja, jotka antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Nämä opinnot laskettaisiin aktiivimallin edellyttämiin toimiin, hallitus kertoo.

Koska julkisten työvoimapalveluiden kysyntä on kasvanut aktiivimallin seurauksena, myös TE-toimijoiden resursseja lisätään. ELY-keskukset ovat arvioineet lisähenkilöstötarpeeksi yhteensä 206 henkilötyövuotta ja työllisyysmäärärahojen lisätarpeeksi 11,2 miljoonaa euroa vuonna 2018.

– Hallitus on päättänyt toteuttaa täysimääräisesti ELY-keskusten pyynnöt sekä työllisyysmäärärahojen että henkilöstöresurssien osalta, hallitus kertoo tiedotteessaan.