Hallitus on päättänyt höllentää matkustusrajoituksia neuvotteluissaan aamupäivällä.

Tähän saakka on suositeltu välttämään kaikkea matkustamista ulkomaille, mutta nyt lähimatkailun rajoituksia puretaan osittain. Ulkorajoilla rajoitukset pysyvät ennallaan.

Hallitus on linjannut sisärajavalvonnan osittaisesta jatkamisesta sekä ulkorajaliikenteen rajoittamisesta edelleen 14.7.2020 asti. Rajoituksia jatketaan siltä osin, kuin ne nähdään välttämättömänä tartuntatautitilanteen aiheuttaman vakavan uhan takia.

Valtioneuvosto päättää asiasta yleisistunnossaan huomenna 12. kesäkuuta.

Sisärajavalvonta poistuu 15.6. alkaen Suomen ja Norjan väliseltä maarajalta sekä Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan välisestä lentoliikenteestä ja säännöllisestä lauttaliikenteestä. Lisäksi valvonta poistuu huvialusliikenteestä eli yksityishenkilöiden matkailusta omalla veneellä.

Sisärajavalvonta jatkuu edelleen Suomen ja muiden kuin edellä mainittujen Schengen-maiden välisessä liikenteessä. Näin ollen sisärajavalvonta jatkuu esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä.

Myös tähän saakka kyse on ollut suosituksesta, sillä Suomen kansalaista ei voi estää lähtemästä maasta. Jokaisella on oikeus lähteä Suomesta, mutta tarpeetonta matkustamista on yhä hyvä välttää.

”Hallitus kuitenkin suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi Norjaan, Tanskaan, Islantiin, Viroon, Latviaan ja Liettuaan. Jokainen meistä pystyy omalta osaltaan ehkäisemään koronaepidemian leviämistä noudattamalla matkustussuosituksia ja hygieniaohjeita”, hallitus toteaa tiedotteessaan.

LUE, MITÄ HALLITUS PÄÄTTI YLEISÖTILAISUUKSISTA:

Siltä osin kuin sisärajavalvonta jatkuu sisärajoilla on mahdollista paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Kyseessä voi olla esimerkiksi perheasia, henkilökohtainen syy tai kiinteistö, asunto tai vapaa-ajan asunto Suomessa.

Paluuliikenne tarkoittaa Suomen kansalaisten lisäksi kaikkia Suomessa asuvia EU- ja Schengen-valtioiden kansalaisia ja heidän perheenjäseniään sekä Suomessa oleskeluluvalla oleskelevia kolmannen maan kansalaisia. EU- ja Schengen-maiden sekä Iso-Britannian kansalaisille on mahdollista työmatkaliikenne.

Kysymys Ruotsin-matkailusta on ollut erityisen ongelmallinen, sillä Ruotsin epidemiatilanne on ollut omassa luokassaan.

”Tavoitteena on mahdollistaa rajoitukseton matkustaminen Ruotsista Suomeen niin nopeasti kuin tautitilanne sen sallii. Tilannetta tarkastellaan jatkuvasti. Läheiset ystävyys- ja kauppasuhteet ovat tärkeitä Suomelle ja Suomen kahdenvälisessä yhteistyössä Ruotsilla on erityisasema.”

Rajaliikenteen rajoitukset jatkuvat nykyisellään ulkorajalla eli Venäjän rajalla ja muista kolmansista maista saapuvien kohdalla 14.7. saakka. Ulkorajoilla sallitaan paluuliikenne Suomeen, kauttakulkuliikenne Helsinki-Vantaan lentokentällä ja muu välttämätön liikenne. Suomen kansalaisen perheenjäsenten maahanpääsy on mahdollista kansallisuudesta riippumatta.

Hallituksen linjaukset ovat osa valtioneuvoston hybridistrategiaa, jonka mukaan covid-19-tartuntatautiepidemian takia tehdyistä rajoituksista luovutaan asteittain perustuen tautitilanteeseen sekä sosiaalisiin ja taloudellisiin näkökohtiin.

”Ihmisten kulkemista ja liikennettä helpotetaan ensisijaisesti samankaltaisessa tautitilanteessa olevien maiden välillä. Hallitus tarkastelee tilannetta uudelleen kahden viikon kuluttua. Hallitus pitää tärkeänä, että asiaa koordinoidaan EU-tasolla”, todetaan valtioneuvoston tiedotteessa.

15.6. alkaen omaehtoista karanteenia suositellaan kaikille Suomeen saapuville, jotka tulevat maista, joihin kohdistuu edelleen sisä- tai ulkorajavalvonta. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Ruotsi, Saksa ja Venäjä. Omaehtoista karanteenia ei tarvita, jos henkilö saapuu Virosta, Latviasta, Liettuasta, Norjasta, Tanskasta tai Islannista.

THL:n ohjeistaman 14 vuorokauden omaehtoisen karanteenin sisältö ei sinänsä muutu. Omaehtoisessa karanteenissa voi liikkua työpaikan ja asuinpaikan välillä. Myös muu välttämätön liikkuminen on mahdollista.

”Maahan saapuvia matkustajia informoidaan myös Suomen hygienia- ja turvaetäisyysohjeista, suosituksesta välttää fyysistä kontaktia riskiryhmien kanssa 14 vuorokauden ajan, tarvittaessa nopeasti hoitoon hakeutumisesta ja tulevaisuudessa myös ohjeista mobiilisovelluksen asennukseen.”

Matkalle lähtijän pitää itse varmistaa kohdemaan maahantulo- ja karanteenimääräykset ja ottaa huomioon Suomeen palaajan karanteenisuositukset. Matkailijan tulee itse selvittää oman matkavakuutusturvansa kattavuus pandemiatilanteessa. Jokaisen matkalle lähtijän kannattaa tarkistaa voimassaolevat ohjeet ja tietoa jaetaan monissa kanavissa.

Tietoa löytyy ainakin Rajavartiolaitoksen, ulkoministeriön, THL:n sekä kohdemaan viranomaisten nettisivuilta maahantulo- ja karanteeniohjeistuksineen.