Kriisi- ja poikkeusoloissa tyypillisiä mielen puolustusmekanismeja ovat muun muassa vastustus, taantuminen, lamaantuminen ja syyttäminen, sanoo työhyvinvoinnin ja kriisityön asiantuntija Johanna Vilppola Treili oy:stä. Myös sosiaalisessa mediassa esiintyvä huumori on yksi tapa reagoida tilanteeseen. Tapojen tunnistaminen nopeuttaa selviytymistä ja helpottaa vuorovaikutusta muiden kanssa.

Viime päivien uutisointi ja koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot ovat herättäneet suurimmassa osassa ihmisiä monenlaisia tunteita.

"Kaiken myllerryksen ja muutosten keskellä on hyvä ymmärtää, että psyykkiset tavat reagoida kriisi- ja poikkeusoloihin ovat yksilöllisiä ja erilaisia. Omien ja toisten reaktioiden ymmärtäminen auttaa meitä selviytymään muutos- ja kriisitilanteista nopeammin”, Vilppola sanoo.

Jos ei tunnista omia reaktioitaan tai yritä ymmärtää toisten reagointitapoja, voi vuorovaikutus hankaloitua niin työssä kuin kotonakin.

"Kannattaa ottaa hetki aikaa itselle ja pohtia, miten itse reagoi tilanteeseen”, Vilppola sanoo.

Mieli on terve, kun se reagoi muutokseen ja käytämme erilaisia puolustuskeinoja. Omien reaktioiden ymmärtäminen on tärkeää, sillä usein reagoimme samalla tavalla kriisi- ja poikkeusoloissa kuin reagoimme muutoksiin myös muuna aikana. Tietoisuus omista psyykkisistä puolustuskeinoista havahduttaa huomioimaan myös toisten puolustuskeinoja.

"Työpaikalla reagointitapojen erilaisuus saattaa ilmetä esimerkiksi niin, että yhden työntekijän lamaantuessa työtovereita voi turhauttaa kollegan saamattomuus. Lamaantuneelle itselleenkin tilanne saattaa kuitenkin olla uusi, jolloin oma alentunut suoriutuminen voi ihmetyttää”, Vilppola sanoo.

Pitämällä huolta itsestään voi helpottaa selviytymistä erikoistilanteissa sekä sujuvoittaa vuorovaikutusta eri tavoin reagoivien ihmisten kanssa. Mielelle, aivoille ja koko keholle on hyvä antaa lomaa huolehtimisesta, murehtimisesta tai asioiden järjestelemisestä.

"Vuorovaikutustilanteissa voit kiinnittää erityistä huomiota itseesi ja omiin reagointitapoihisi. Arvostusta muita kohtaan voit viestiä kuuntelemalla ja tuomalla oman mielipiteesi rakentavasti esiin. Keskity nykyhetkeen ja nykyhetkestä eteenpäin. Tärkeää on hyväksyä oma ja muiden rajallisuus, eli pysyä niissä asioissa, joihin voi itse vaikuttaa”, Vilppola ohjeistaa.

LUE LISÄÄ MEDIUUTISISTA:

Saksassa havaittu uusia ikäviä koronaoireita - ilmenevät tavanomaisten tapausten myöhäisvaiheessa

Älä hanki mitä tahansa käsidesiä – ”Meille on tullut vastaan esimerkiksi lasinpesunesteen etanolista valmistettua käsidesiä”