Poliisi, Valtakunnansyyttäjänvirasto ja käräjäoikeuksien laamannit linjaavat, että viranomaisten maalittamiseen tulisi puuttua lainsäädännöllä.

Poliisihallitus, Valtakunnansyyttäjänvirasto ja käräjäoikeusien laamannit esittävät, että tietyt mallittamisen hallintaan osin soveltuvat rikoslain kriminalisoinnit muutettaisiin asianomistajarikoksista viralliseen syytteen alaisiksi rikoksiksi silloin kun rikoksen kohteena on virkamies, työntekijä tai näiden läheinen, virkamiehen tai työntekijän työtehtäviin liittyvistä syistä.

Näitä rikosnimikkeitä olisivat muun muassa laiton uhkaus, kunnianloukkaus ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen.

”Puuttuminen ei jäisi silloin yksittäisen työntekijän varaan ja ratkaisuvaltaan, vaan mahdollistaisi nykyistä paremmin maalittamisen kohteena olevan työntekijän työnantajaorganisaation puuttumisen. Esitys antaisi suojaa myös siviiliorganisaatioiden työntekijöille”, sanoo poliisijohtaja Janne Paavola.

”Nykyinen lainsäädäntö ei anna kaikilta osin suojaa ilmiön hallitsemiseksi”, Paavola sanoo tiedotteessa.

LUE MYÖS: Ylikomisario: Uusi ilmiö tuli Suomeen – poliisia painostetaan ja mustamaalataan

Paavolan mukaan yhteiskunnassa on viime aikoina noussut aiempaa laajempana ilmiönä esiin maalittaminen, jossa pyritään halventamaan ja häiritsemään virkamiehiä ja työntekijöitä sekä siten vaikuttamaan näiden työnantajaorganisaation päätöksentekoon tai toimintaan.

Virkamiehiin kohdistuva maalittaminen voi uhata muun muassa rikosvastuun toteutumista ja päätöksenteon lainmukaisuutta, nopeutta, oikeusvarmuutta sekä viranomaisten riippumattomuutta, Paavola huomauttaa.

Viranomaisten esitys on vastaus pääministeri Antti Rinteen (sd) hallitusohjelmassa olevaan tavoitteeseen puuttua nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä.

LUE MYÖS: Tutkijat: Ihmiskunnan historiassa tapahtui juuri ainutlaatuinen mullistus – mutta annoimme somen vallan amerikkalaisille yrityksille