Puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat kokoontuvat torstaina iltapäivällä neuvottelemaan ja jakamaan eduskuntatyön kannalta keskeiset johtotehtävät, valiokuntien puheenjohtajuudet. Tehtävät ovat paitsi arvostettuja, niin niihin sisältyy myös oma lisäpalkkionsa, 774 tai 1 226 euroa kuukaudessa.

PÄIVITYS: Neuvottelut ovat ohi ja koko listan voit nähdä jutun lopusta.

Kaikkiaan jaossa on 16 valiokunnan puheenjohtajuutta ja varapuheenjohtajuutta sekä valtiovarainvaliokunnan kahdeksan jaoston puheenjohtajuudet. Tällä kertaa jakoa mutkistaa uuden valiokunnan, tiedusteluvalvontavaliokunnan mukaantulo.

Perinteisesti puolueet ovat suuruusjärjestyksessä valinneet kukin vuorollaan valiokunnan puheenjohtajuuden. Valinnassa on käytetty d’Hontin menetelmää, eli kun suurimmat ryhmät ovat valinneet ensin, verrataan niiden puolikasta kokoa seuraavaksi tuleviin ryhmiin.

”Pohjana toimii d’Hontin menetelmä. Se on esitykseni. Se on todettu hyväksi tavaksi toteuttaa kansan tahtoa myös eduskunnan toimielimissä”, sanoo sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtajana hän toimii neuvottelukokouksen puheenjohtajana.

”Toteamme paikat ja sen mukaiset kaavat sekä jaettavat paikat. Sitten käymme keskustelun valintaprosessista”, Lindtman avaa kokouksen kulkua.

Sdp valitsee suurimpana ryhmänä ensin, sen jälkeen perussuomalaiset, sitten kokoomus ja keskusta. Sen jälkeen vertaillaan sdp:tä ja vihreitä. Sdp:llä on 40 kansanedustajaa ja puolet siitä, on yhtä monta kansanedustajaa kuin vihreilläkin on, eli 20.

Uudelle Suomelle kerrotaan, että tasatilanteissa on ratkaissut äänimäärä, eli viidentenä valitsisi jälleen sdp.

Kun puheenjohtajuudet on jaettu, aloitetaan kierros alusta valiokuntien varapuheenjohtajuuksien valitsemiseksi.

Suuret puolueet ovat perinteisesti ensimmäisenä napanneet näkyviä ja politiikan sisältöjen kannalta raskaaksi koettuja puheenjohtajuuksia kuten EU-asioista vastaavan suuri valiokunta, perustuslaki-, ulkoasiain-, valtiovarain- ja tarkastusvaliokunta. Näiden valiokuntien puheenjohtajille maksetaan myös korotettua 1 226 euron korvausta.

Esimerkiksi perussuomalaisista on kuulunut kiinnostusta suuren valiokunnan puheenjohtajuutta kohtaan. Vaikka puolue jäisi oppositioon, se pääsisi valiokunnasta käsin näkyvästi vaikuttamaan suomalaisen EU-politiikan linjaan.

Viime vaalikaudella hyväksytyn tiedustelulakipaketin yhteydessä kansanedustajat sopivat vielä uuden tiedusteluvalvontavaliokunnan perustamisesta. Sen tehtävä on parlamentaarisesti valvoa siviili- ja sotilastiedustelutoimintaa.

Oman luonteensa vuoksi eduskunnasta on kuulunut puheenvuoroja, että tiedusteluvalvontavaliokunta tulisi irrottaa perinteisestä jaosta omaksi erillisratkaisukseen.

”Haluan käydä tästä ryhmien kanssa keskustelua”, Lindtman sanoo ennen ryhmien kokouksen alkua.

”Se voi olla, että tästäkin keskustellaan tuossa iltapäivän kokouksessa. Mutta en lähde ennakoimaan vielä. Siitä asiasta on syytä keskustella, että mikä on viisasta”, pohtii myös keskustan Antti Kaikkonen.

Tiedusteluvalvontavaliokunta asetetaan eduskunnan työjärjestyksen mukaan kuitenkin vasta sen jälkeen, kun valtioneuvosto on eduskuntavaalien jälkeen tullut nimitetyksi, jollei eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta toisin päätä.

Rkp:n eduskuntaryhmä on pyytänyt myös suuren salin istumajärjestyksen muuttamista, sillä nykyisin puolue on sijoitettu kaikkein oikeanpuolimmaiselle laidalle. Puolueen puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin mukaan tämä ei kuitenkaan vastaa puolueen asemaa poliittisessa kartassa. Asia noussee esille myös iltapäivän neuvotteluissa, mutta ratkaisua ei vielä asiassa odoteta.

Katso koko lista tästä:

Suuri valiokunta pj: VIHR vpjt: 1. PS 2. VAS

Perustuslakivaliokunta pj SDP vpj: KOK

Ulkoasiainvaliokunta pj PS vpj SDP

Valtiovarainvaliokunta pj SDP vpj KESK

Tarkastusvaliokunta pj VIHR vpj SDP

Hallintovaliokunta pj PS vpj KOK

Lakivaliokunta pj PS vpj RKP

Liikenne- ja viestintävaliokunta pj SDP vpj KESK

Maa- ja metsätalousvaliokunta pj KESK vpj PS

Puolustusvaliokunta pj KOK, vpj PS

Sivistysvaliokunta pj KOK vpj SDP

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pj KESK vpj KOK

Talousvaliokunta pj KOK vpj KESK

Tulevaisuusvaliokunta pj RKP vpj VIHR

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pj VAS vpj SDP

Ympäristövaliokunta pj KESK vpj VIHR

Valtiovarainvaliokunnan jaostojen puheenjohtajuudet:

Hallinto- ja turvallisuusjaosto PSVerojaosto SDPSivistys- ja tiedejaosto KESKMaatalousjaosto KOKLiikennejaosto KOKTyö- ja elinkeinojaosto PSKunta- ja terveysjaosto SDPAsunto- ja ympäristöjaosto VIHR