Koronavirusnäytteen tutkimustulos on potilaan tiedossa noin vuorokauden kuluessa näytteen ottamisesta. Osa Suomessa otetuista koronavirusnäytteistä matkaa Tallinnaan tutkittavaksi.

Koronavirusnäytteitä tutkitaan Helsingissä Huslabissa, Turussa Tyksin Kliinisen mikrobiologian laitoksella, Tampereella Fimlabissa, THL:llä ja Terveystalon ottamat näytteet tutkitaan Synlabissa Tallinnassa. Tallinnan-laboratorio voi analysoida 500 Suomesta tulevaa koronavirusnäytettä vuorokaudessa.

Koronavirusepäilyssä näytteen ottaa laboratoriohoitaja nylontikulla potilaan nenänielusta. Koska virukset ovat sisällä soluissa, näytteeseen tarvitaan epiteelisoluja. Riittävää näytettä ei saa esimerkiksi limasta.

Kun analyytikko on ottanut näytteen potilaalta, hän laittaa sen kuljetusputkeen. Putket tutkimushenkilöstö sulkee paketteihin, joiden päällä on erikseen maininta covid-19. Siten varmistetaan, että paketin kuljettaja ja vastaanottaja käsittelevät pakettia ja sen sisältöä erityistoimenpitein.

Synlab avaa omaa prosessiaan tiedotteessa: Synlabin näyteputkipakkaukset kulkevat Suomesta laivalla Tallinnaan Synlabin keskuslaboratorioon. Näytteet kulkevat Suomesta Viroon myös poikkeustilan aikana.

Henkilökunta varmistaa, ettei näyte ole vaurioitunut kuljetuksen aikana ja että näyte on tullut laboratorioon riittävän nopeasti.

Jos näytteessä on ongelma, laboratorio on yhteydessä näytteenottoyksikköön ja pyytää potilaalta uuden näytteen.

Koronaviruksen kanssa näin ei ole toistaiseksi tapahtunut ja muidenkin näytteiden kohdalla yleensäkin vain pieni osa, alle 0,02 prosenttia näytteistä joudutaan jättämään analysoimatta.

Koronavirustesti on PCR-testi (polymeraasiketjureaktio) eli geenimonistustesti. PCR suoritetaan elävien solujen ulkopuolella laboratoriossa PCR-laitteella. PCR:n avulla mikrobit eli bakteerit, virukset, sienet tai alkueläimet löytyvät infektiopotilaiden näytteistä nopeasti.

PCR-tekniikka tuli arkikäyttöön laboratorioihin 1980-luvulla yhdysvaltalaisen biokemistin Kary Mullisin ansiosta. Mullis sai työstään Nobelin kemianpalkinnon vuonna 1993.

Myöhemmin PCR on ollut merkittävä menetelmä esimerkiksi sars-koronaviruksen osoittamisessa. PCR-testejä käytetään erityisesti sellaisten taudinaiheuttajien osoittamiseen, joiden viljely laboratoriossa on hidasta, vaikeaa tai vaarallista.

PCR:n avulla laboratorio monistaa koronavirusnäytteestä tiettyjä geenejä, jotka ovat ominaisia tälle virukselle. Jos tulos on positiivinen, kyse on koronavirustartunnasta.

”Tällaisesta tuloksesta laboratorio lähettää myös tartuntatauti-ilmoitusmenettelyn mukaisesti tiedon Suomeen terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle THL:ään. Tulos valmistuu 4-6 tunnissa ja vasteaika on noin vuorokausi”, Synlabin lääketieteellinen johtaja Sohvi Hörkkö sanoo tiedotteessa.