Unkarin parlamentin lakivaliokunnan puheenjohtaja Imre Vejkey arvioi, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointi onnistuu maan parlamentissa maaliskuun aikana.