Suomen valtionvelan arvioidaan olevan ensi vuoden lopussa 105,7 miljardia euroa, mikä on noin 50 prosenttia bruttokansantuotteesta, kerrotaan valtion talousarvioesityksessä. Tänä vuonna velkamäärä on 100,4 miljardia euroa ja vuonna 2014 se oli 95,1 miljardia euroa.

Vuoden 2016 talousarvioesitys on noin viisi miljardia euroa alijäämäinen, mikä katetaan ottamalla lisää velkaa.

Hallitus arvioi, että Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka, vaikka ”mittavat sopeutustoimet” pienentävät alijäämää.

Talousarvioesityksessä arvioidaan, että valtionvelan korkomenot kasvavat kuluvana vuonna, mutta laskevat sen jälkeen.

Valtionvelan korkomeno pienenee 11 prosentilla vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015, valtion budjetissa arvioidaan.

Vuoden 2014 valtionvelan korkokulut olivat 1,69 miljardia euroa. Kuluvan vuoden kuluiksi arvioidaan 1,72 miljardia euroa. Vuoden 2016 kuluiksi puolestaan arvioidaan 1,54 miljardia euroa.

Vuonna 2014 valtionvelan keskimääräinen nimelliskorko oli 1,73 %. Vuonna 2016 otettaville lainoille on käytetty laskentaoletuksena 0,1 % lyhyttä korkoa alle 3 vuoden korkojaksoille ja 0,7 % pitkää korkoa yli 3 vuoden korkojaksoille, talousarvioesityksessä kerrotaan.

Suomen talouskasvun ennakoidaan seuraavina parina vuotena jäävän kilpailijamaita hitaammaksi. Vuoden 2016 kasvuksi ennustetaan 1,3 prosenttia.