Kuluttajaviraston mukaan matkapuhelinliittymien myyjiltä jää ostotilanteessa usein tärkeitä tietoja kertomatta asiakkaille. Viraston verkkosivuilla tehty kysely vahvisti aiemmat huolet puutteista.

-Myyntitilanne on mahdollisten tulevien ongelmien kannalta ratkaiseva, Kuluttajavirasto painottaa tiedotteessaan.

Kyselyn tulokset paljastavat, että myyjien toiminnassa on selkeitä puutteita. Vastausten mukaan osa asiakkaista ei ollut saanut sopimusehtoja mukaansa lainkaan tai ne olivat puutteellisia. Osalle asiakkaista myyjät eivät olleet kertoneet eri laskutusvaihtoehtojen eroista tai riittäviä tietoja datapalveluiden käytöstä ja hinnoista.

Liittymien myyntitilanteisiin liittyvät ongelmat tulevat jatkossa todennäköisesti vähentymään, sillä eduskunta on hyväksynyt lain, joka kieltää liittymien puhelinmarkkinoinnin uusille asiakkaille. Laki tulee kaavailujen mukaan voimaan 1.8.2012.

-Kuten Kuluttajaviraston kyselykin osoittaa, puhelinmyynti ei ole ainoa murheenkryyni, vaan puutteita esiintyy myös verkkokaupassa, myymälöissä ja ständeillä, virasto varoittaa.