Tilastokeskuksella on varsin erilainen näkemys pienituloisuuden määritelmästä kuin SDP:n puheenjohtajalla Jutta Urpilaisella. Urpilainen kuvaili viikonloppuna pienituloisia alle 3000 euroa kuukaudessa ansaitseviksi.

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan yhden aikuisen kotitaloudessa pienituloinen on henkilö, jonka tulot ovat vuodessa enintään 13 080 euroa eli kuukaudessa 1090 euroa nettona. Mitä suurempi kotitalous on kyseessä, sitä korkeampi pienituloisuusraja on. Esimerkiksi kahden aikuisen ja kolmen alle 14-vuotiaan lapsen kotitaloudessa pienituloisuusraja on 31 380 euroa vuodessa. Tilastokeskuksen taulukko täällä.

Pienituloisista suurin osa on muita kuin työssäkäyviä.

- Noin neljä prosenttia työssäkäyvistä jää pienituloisuusrajan alapuolelle. Tämä johtuu yleensä suuresta elatustaakasta, eli näillä ihmisillä on iso perhe, selvittää Hannele Sauli Tilastokeskuksen tulonjaon yksiköstä Uudelle Suomelle.

Keskiverto kotitalouden tulot 30 000 euroa vuodessa

Tilastokeskuksen mukaan palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli vuoden 2009 huhti-kesäkuussa noin 2 940 euroa kuukaudessa. Keskiarvon lisäksi monia varmasti kiinnostaa, mikä on palkan mediaani. Sitä on kuitenkin Tilastokeskuksen mukaan hyvin vaikea arvioida. Hannele Sauli antaa kuitenkin arvion, jonka mukaan mediaani olisi noin 89 prosenttia keskiarvosta eli 2616,6 euroa kuukaudessa.

Tämä tarkoittaisi siis sitä, että noin puolet työssäkäyvistä suomalaisista ansaitsisi bruttona alle 2616,6 euroa kuussa ja puolet enemmän.

Sauli muistuttaa, että palkkaluvut kuvaavat aina vain työssäkäyviä, eikä niissä ole mukana muita tulonsiirtoja, kuten eläkkeitä. Sen sijaan pienituloisuusluvuissa ovat mukana kaikki tulot ja luvut ovat käteen jäävää tuloa, eli niissä on verot huomioitu.

Sauli laskee, että suomalaisten kotitalouksien tulojen mediaani on 30 000 euroa vuodessa. Keskiverto suomalainen kotitalous saisi siis käteensä nettona erilaisia tuloja (palkkaa ja muita tulonsiirtoja) 2500 euroa kuukaudessa.

Kotitalouksia puolestaan on erilaisia. Suomessa on noin Tilastokeskuksen mukaan noin 2,4 miljoonaa kotitaloutta, joiden keskikoko on hieman yli kaksi henkilöä. Tässä valossa 2500 euroa kuukaudessa tuntuu aika vähältä.