Anna-Liisa Lämsä tutki väitöskirjassaan lasten ja nuorten syrjäytymisongelmaa 1990-luvun Suomessa. Hänen mukaansa tulevaan lamaan voi valmistautua pitämällä huolta läheisistään.

Toisten ihmisten tuki ehkäisee tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten syrjäytymistä. Tukea voi tarjota lähisuku, opettajat tai sosiaaliviranomaiset.

Tutkimuksessa löytyi yhdeksän elämänhallinnan ja syrjäytymisen ulottuvuudella jäsentyvää sosiaalihuollon asiakkuustyyppiä. Tuen tarve vaihteli kertaluonteisesta tuen tarpeesta aina ammattiasiakkuuteen saakka. Tutkimuksen antina käytännön auttamistyölle on erityisesti erilaisia asiakkuustyyppejä kuvaava malli, jota voidaan hyödyntää asiakkaiden tilanteita määritettäessä ja asetettaessa auttamistyölle tavoitteita.

Väitöskirja tarkastetaan tänään Oulun yliopistossa.